slovníky spisovatelů

štítky

21 knih


Slovník spisovatelů Spojené státy americké 95% Slovník spisovatelů Spojené státy americké 1979, Zdeněk Vančura

Slovník spisovatelů Spojených států amerických je dílem prof. dr. Zdeňka Vančury, DrSc. (1903-1974), který je autorem hesláře a většiny hesel. Slovník byl dokončen kolektivem jeho žáků a spolupracovníků, hlavní redakci p... více


Slovník spisovatelů 80% Slovník spisovatelů 1996, Martin Procházka

Anglická literatura, africké literatury v angličtině, australská literatura, indická literatura v angličtině, irská literatura, kanadská litaratura v angličtině, karibská literatura v angličtině, novozélandská literatura... více


Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska 100% Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska 1999, Eduard Hodoušek

Další ze svazků Slovníku spisovatelů je zasvěcen autorům z Pyrenejského poloostrova a vedle autorů španělských a portugalských zahrnuje i další literatury tohoto regionu: galicijskou, katalánskou, baskickou atd. Kniha ji... více
Slovník spisovatelů: Dánsko-Finsko-Norsko-Švédsko-Island-Nizozemí-Belgie 87% Slovník spisovatelů: Dánsko-Finsko-Norsko-Švédsko-Island-Nizozemí-Belgie 1967, Ladislav Hegr

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník spisovatelů - Řecko: Antická, byzantská a novořecká literatura 100% Slovník spisovatelů - Řecko: Antická, byzantská a novořecká literatura 1975, Růžena Dostálová

V abecedně uspořádaných heslech zachycuje významné řecké spisovatele, básníky, filozofy, publicisty i nejdůležitější anonymní díla řecké literatur od antiky až po dnešek. Slovník je uveden obsáhlou studií o hlavních vývo... více


Slovník spisovatelů Latinské Ameriky 90% Slovník spisovatelů Latinské Ameriky 1996, Eduard Hodoušek

Slovník přibližuje španělsky, portugalsky, francouzsky a holandsky píšící autory Střední a Jižní Ameriky, indiánskou literaturu a díla španělských kronikářů z doby conquisty. Přehledy jednotlivých národních literatur dan... více


Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských 100% Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských 1987, Václav Bok

Jak z názvu vyplývá, tak je možno si v tomhle slovníku najít autory uvedených literatur. Z českého hlediska je určitě zajímavé, že je zde vydatně zastoupena tgz. "pražská německá literatura", více


Encyklopédia spisovateľov sveta 80% Encyklopédia spisovateľov sveta 1987, kolektiv autorů

Encyklopédia spisovateľov sveta podáva vo vyše 3 300 heslách prehľad o živote a diele najvýznamnejších spisovateľov, básnikov a dramatikov národných literatúr celého sveta s osobitným zreteľom na ich význam v kontexte ce... více


Slovník spisovatelů - Bulharsko 80% Slovník spisovatelů - Bulharsko 1978, Ivan Dorovský

Biograficko-bibliografická příručka, jež v úvodní studii a zejména pak v heslech autorů zachycuje celý tisíciletý vývoj bulharské literatury od nejstarších dob přes pět století turecké nadvlády až po generaci narozenou v... více


Slovník spisovatelů Španělsko, Portugalsko 100% Slovník spisovatelů Španělsko, Portugalsko 1968, Eduard Hodoušek

Biograficko-bibliografická příručka, obsahující v uváženém výběru (od nejstarších dob až po současnost) literaturu španělskou, portugalskou, katalánskou, galicijskou a baskickou, a to podle jmen autorů a názvů děl anonym... více


Slovník spisovatelů Jugoslávie 0% Slovník spisovatelů Jugoslávie 1979, Miroslav Kvapil

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník spisovatelů Pardubicka 0% Slovník spisovatelů Pardubicka 2004, Martina Zlatohlávková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Chorvátska literatúra: slovník spisovateľov 0% Chorvátska literatúra: slovník spisovateľov 1997, Branislav Choma

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník německy píšících spisovatelů – Německo 0% Slovník německy píšících spisovatelů – Německo 2018, Viera Glosíková

První díl dlouho očekávané práce, který vychází 30 let po vydání odeonského Slovníku spisovatelů německého jazyka. Rozsáhlý autorský kolektiv v této knize zpracovává dějiny německé literatury od nejstarších dob po sou... více


Slovník spisovatelů Asie a Afrika I a II 0% Slovník spisovatelů Asie a Afrika I a II 1967, Jaroslav Průšek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník spisovatelů Sovětský svaz I a II 0% Slovník spisovatelů Sovětský svaz I a II 1978, Milan Hrala

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník spisovatelů Maďarsko 0% Slovník spisovatelů Maďarsko 1971, Petr Rákos

Pokračujíci svazek základní biograficko-bibliografické edice přináší vedle úvodního přehledu dějin maďarské literatury informace o spisovatelích, básnících, literárních vědcích, kulturních osobnostech i institucích, těži... více


Slovník spisovatelů Latinských 0% Slovník spisovatelů Latinských 1984, Eva Kuťáková

Slovník zachycuje v téměř 1300 heslech odkaz latinského písemnictví. Zpracoval kolektiv autorů za vedení Evy Kuťákové a Anežky Vidmanové. Vydání 1. více


Slovník spisovatelů Rumunsko 0% Slovník spisovatelů Rumunsko 1984, Libuše Valentová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Literární toulky Slovenskem 0% Literární toulky Slovenskem 1989, Jaroslav Rezník

Podrobný literární místopis, rodiště a bydliště spisovatelů, inspirace jedn. míst v jejich liter. tvorbě, podrobné rejstříky, čb. fotografie a reprodukce. více


Slovník spisovatelů Polsko 0% Slovník spisovatelů Polsko 1974, Otakar Bartoš

Popis knihy není zatím k dispozici. více