Lubomír Doležel

česká, 1922 - 2017 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Významný český literárního vědec působící od roku 1968 na univerzitě v Torontu, jehož dílo překročilo český kontext a je součástí současného světového myšlení o literatuře.

Lubomír Doležel (v USA též Lubomir Dolezel; * 3. října 1922 Lesnice) je česko-americký bohemista a literární teoretik, jeden ze zakladatelů tzv. teorie fikčních světů.

L. Doležel studoval a působil v Praze, kde jej ovlivnilo myšlení Pražského lingvistického kroužku. Od roku 1965 byl hostujícím profesorem v USA; po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 emigroval a přesídlil do kanadského Toronta. Přednášel na mnoha severoamerických i evropských univerzitách.

Inspirován mj. americkou analytickou filosofií, modální logikou a Leibnizovou teorií možných světů, oživenou ve 20. století, vypracoval Doležel pojetí fikčních světů: literární díla nepojednávají o skutečném světě ani o neexistujících entitách, nýbrž o fikčních (nikoli fiktivních) světech vytvářených autory.

Zdroj životopisu: česká wikipedie

Populární autoři:

Eduard Petiška

1924 - 1987