Ľubomír Belás životopis

slovenská, 1957

Životopis

Slovenský filozof a vysokoškolský pedagóg, bývalý vedúci Inštitútu filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Jeho výskumné zameranie tvorí filozofia dejín (Kantova filozofia človeka a dejín v kontexte iniciatív myslenia 18. storočia), sociálna filozofia, politická filozofia a dejiny filozofie (renesančná a novoveká filozofia, súčasné reflexie osvietenskej filozofie, politická filozofia Immanuela Kanta, Niccola Michiavelliho, JJ Rousseaua, Thomasa Hobbesa, Davida Huma.) (zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubom%C3%ADr_Bel%C3%A1s)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.