Niccolò Machiavelli

štítky

12 knih


Machiavelli – Nepochopený muž 94% Machiavelli – Nepochopený muž 2006, Michael White

Déle než pět set let zní Machiavelliho jméno světem politiky a moci. Byl to výjimečný muž žijící ve výjimečné době – brilantní myslitel a teoretik, ale také skvělý diplomat. Osobně poznal řadu nejvýznamnějších postav ren... více


Machiavelliho děti 90% Machiavelliho děti 1994, Edward Pearce

Kniha pojednává o odkazu Machiavelliho učení v současné politice, kdy se soustředí na pragmatismus a morálku v činech světových vládců a politiků. Zaměřuje se na jednání státníků jakými byli: De Gaulle, Thatcherová, Kenn... více


Machiavelli 83% Machiavelli 1995, Quentin Skinner

Publikace o životě a díle významného italského myslitele a politika. více
Život Niccola Machiavelliho, učitele vladařů 77% Život Niccola Machiavelliho, učitele vladařů 1999, Giuseppe Prezzolini

Životopis významného italského renesančního spisovatele, politika a filozofa. Prezzolini líčí svěže a úsměvně příběh slavného muže, jenž zemřel odstrčen a v bídě. Máme možnost nahlédnout do Machiavelliho klukovského dět... více


Antimachiavell 60% Antimachiavell 1999, Friedrich II. Veliký

Osvícenská filozofická polemika s renesančním Vladařem. více


Machiavelli – Filosof nutnosti 93% Machiavelli – Filosof nutnosti 2016, Marina Marietti

Niccolo Machiavelli (1469–1527) byl autorem nejen proslulého traktátu Vladař, který obsahuje politické úvahy odhalující a popisující mechanismy fungování moci, a na který navázala díla dalších teoretiků moci. Přestože je... více


Machiavelli mezi republikanismem a demokracií 50% Machiavelli mezi republikanismem a demokracií 2011, Milan Znoj

Machiavelli se vrací do soudobé politické teorie v dalším převleku. Kniha Machiavelli mezi republikanismem a demokracií je inspirována polemikou o povaze moderní liberální demokracie, která je v angloamerickém prostředí ... více


Autonómia osobnosti a problémy moci v názoroch N. Machiavelliho a M. de Montaigne 0% Autonómia osobnosti a problémy moci v názoroch N. Machiavelliho a M. de Montaigne 1999, Ľudovít Marci

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Moudrý, rozumný, či racionální politik? 0% Moudrý, rozumný, či racionální politik? 2017, Ondřej Stulík

V dobovém kontextu proměny epistemologického paradigmatu nám autor představuje dvě významné postavy renesanční skepse, ikonu tzv. politických realistů N. Machiavelliho a představitele křesťanského humanismu D. E. Rotterd... více


Kant a Machiavelli 0% Kant a Machiavelli 2013, Ľubomír Belás

Monografia svojím obsahom i členením predstavuje zásadnú inováciu. Zatiaľ neexistuje dôkaz, že by sa vo svete filozofie objavilo dielo s podobnou tematikou. Publikácia sa člení do troch základných kapitol. V prvej sa aut... více


Machiavelli dnes 0% Machiavelli dnes 2007, Ľubomír Belás

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Machiavelli aneb o nejistotě 0% Machiavelli aneb o nejistotě 2020, Giulio Ferroni

Prvořadý literární historik Giulio Ferroni (* 1943) se Machiavellimu věnuje již od počátku sedmdesátých let, kdy publikoval monografii o motivu životního zvratu a střetu s osudem v Machiavelliho divadelních hrách. Po tři... více