Klára Šeďová životopis

česká, 1974

Životopis

doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. pracuje v Ústavu pedagogických věd na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jejím pedagogickým i vědeckým zaměřením je sociologie rodiny, mediální výchova v rodině, informační a komunikační technologie.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.