učební texty

štítky

61 knih


Římské soukromé právo: Systém a instituce 87% Římské soukromé právo: Systém a instituce 2016, Michal Skřejpek

Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývo... více


Kardiologie pro sestry intenzivní péče 100% Kardiologie pro sestry intenzivní péče 1999, Jiří Kolář

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Petr Pan / Peter Pan (převyprávění) 80% Petr Pan / Peter Pan (převyprávění) 2014, Daniel O'Connor

Dvojjazyčná verze. Slavný příběh chlapce, který nechtěl vyrůst. Titul obsahuje původní divadelní hru převyprávěnou Danielem Stephenem O'Connorem. Pro snadnější porozumění je na pravé straně český zrcadlový překlad. Na k... více
Romeo and Juliet / Romeo a Julie - a dalších 19 Shakespearových her (převyprávění) 100% Romeo and Juliet / Romeo a Julie - a dalších 19 Shakespearových her (převyprávění) 2015, Edith Nesbit

Anglická spisovatelka a básnířka Edith Nesbitová převyprávěla, s občasnými doslovnými citacemi, dvacet Shakespearových her tak, aby byly srozumitelné pro anglické děti. Doufáme, že stejně dobře budou srozumitelné i pro... více


Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce 87% Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce 2013, Ignác Antonín Hrdina

Porozumění římskému právu je důležitým předpokladem pro studium současného práva soukromého, jehož tradice právě z práva římského vychází. Předkládaná publikace přehledně shrnuje informace získané na přednáškách a semin... více


Odpovědnost 90% Odpovědnost 2012, Radim Palouš

Autor se věnuje témam súvisejícím s odpovědnosti : Dialogická figura odpovědnosti a její překročení. Sokratův požadavek osobní absolutní angažovanosti. Křesťanský akcent na lásku k Bohu. Věc „odpovědnost“ se odpoutala a... více


Co je to demokracie 70% Co je to demokracie 1991, Jaroslav Kapr

Studijní texty. Učební pomůcka o demokracii jako způsobu rozhodování. více


Čuk a Gek (dvojjazyčná kniha) 100% Čuk a Gek (dvojjazyčná kniha) 2019, Arkadij Gajdar (p)

Originální text povídky o cestě malých chlapců a jejich maminky za tatínkem je pro toto vydání zjednodušen a zpracován pro začátečníky a mírně pokročilé čtenáře, kteří si chtějí vyzkoušet, jak si poradí se souvislým text... více


The Diamond Axe / Diamantová sekera 80% The Diamond Axe / Diamantová sekera 2018, Alena Kuzmová

Známé pohádky upravené pro výuku! Publikace přináší výběr nejkrásnějších pohádek z knihy Jaroslava Tichého, které jsou zpracovány zrcadlově v anglicko-české podobě. Text ve zjednodušené angličtině je upravený pro středně... více


Rok po roce. Poválečnými dějinami rok za rokem. 100% Rok po roce. Poválečnými dějinami rok za rokem. 2014, Petr Koura

Učitelům a pedagogickým pracovníkům určená praktická sada pracovních materiálů, tematicky zaměřenou na poválečné období československých a světových dějin (1945–1989). Je koncipována jako soubor praktických materiálů pr... více


Dokumenty mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice 80% Dokumenty mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice 2010, kolektiv autorů

Tato edice tří dokumentů Mezinárodní teologické komise (MTK) vznikla jako součást širšího záměru publikovat české překlady všech prozatím v češtině nepublikovaných dokumentů tohoto grémia. Svazek obsahuje texty: Kře... více


Učebné texty z dejepisu (1939-1945) 100% Učebné texty z dejepisu (1939-1945) 1990, Dušan Kováč

1. vydanie. Obsah: I. Druhá svetová vojna II. Slovenská republika III. Okupované územia Slovenska IV. Čechy a Morava v rokoch vojny V. Odboj proti fašizmu VI. Slovenské národné povstanie VII. Oslobodzov... více


Učební texty pro promítače v kinech 100% Učební texty pro promítače v kinech 1982, Jiří Folvarčný

Učebnice pro promítače, která se zabývá problematikou promítání filmů, od technologií filmového pásu až po akustiku, přes optiku po zvuk. více


Základy mikroekonomie s humorem Po-Cho-Pil !!! 100% Základy mikroekonomie s humorem Po-Cho-Pil !!! 2017, Filip Ježek

Autor přibližuje zábavným a čtivým způsobem nezbytné základy mikroekonomie tak, aby se každý čtenář dokázal lehce orientovat v této problematice a pomocí nezapomenutelných příběhů si snadno zapamatoval obsah. Tato od... více


Kotle a výměníky tepla 100% Kotle a výměníky tepla 2019, Marek Baláš

Kotle a výměnky tepla jsou určena především pro studenty Energetického ústavu Fakult strojního inženýrství VUT v Brně, jako podpůrné texty pro zvládnutí učiva předmětů Kotle a výměníky tepla a Spalovací zařízení a ochran... více


Vědecká propedeutika pro právníky 80% Vědecká propedeutika pro právníky 2003, Viktor Knapp

Práce vznikla z přednášek konaných autorem v propedeutickém kursu v letech 1979 - 1980, který byl určen pro aspiranty a mladé vědecké pracovníky. více


Nárys didaktiky 100% Nárys didaktiky 1995, Josef Maňák

Prof. PhDr. Josef Maňák, Csc.: Nárys didaktiky. Systémové pojetí didaktiky. Systém výuky. Výchovně vzdělávací proces. Cyklus výuky. Učební text z oboru didaktika pro studenty pedagogických fakult. 5. dotisk prvního vyd... více


Kompendium stomatologie I 100% Kompendium stomatologie I 2012, Jiří Šedý

Ojedinělá oborová monografie podávající přehled dostupných poznatků a principů oboru stomatologie. Autor chápe stomatologii jako komplexní pohled na lékařství orofaciální oblasti, kam kromě součástí dutiny ústní řadí i p... více


Exegésis: výklad právních textů 100% Exegésis: výklad právních textů 2008, Michal Skřejpek

Předkládané soubory textů umožňují nahlédnout do bohatství římskoprávního dědictví. Rozděleny jsou do několika okruhů týkajících se jak otázek obecných (Interpretace, Prameny práva),, tak i speciálních problémů (např. Že... více


Kosmetika I 80% Kosmetika I 2010, Věra Rozsívalová

První díl třídílné řady učebnic popisuje provádění kvalifikované kosmetické péče. Vysvětluje pravidla péče o ruce, péče o pleť a upozorňuje na hygienické minimum při práci kosmetičky. více