Karel Vladislav Zap

česká, 1812 - 1871

Nahrávám...

Životopis

Karel Vladislav Zap byl český
historik a popularizátor vědy.

Již za svých univerzitních studií se Karel Vladislav Zap setkal s výzanmnými osobnosti českého obrození. J. Jungmann, J.S. Presl, V. Hanka a F. Palacký velmi silně ovlivnili jeho národní orientaci.

Po ukončení studií se stal Karel Zap účetním úředníkem. Od roku 1836 působil ve Lvově, který byl v 19. století součástí rakouské Halíče. Zde
se seznámil s významnými osobnostmi polského a ukrajinského kulturního a vědeckého života. Zprávy ze Lvova publikoval Zap v Květech českých, Vlastimilu, České včele a v časopise Českého musea.

Karel Vladislav Zap si vzal za manželku dceru polského šlechtice Jana Wiśniowského. Styky, které Záp navázal v Polsku a na Ukrajině udržoval k oboustrannému prospěchu i po svém návratu do Prahy
v roce 1845.

V Praze působil jako středoškolský profesor. Svůj volný čas věnoval různorodé činnosti. Měl snahu prospět národu, především jeho vzdělanosti. Od roku 1849 učil češtinu, pak i dějepis, začal vydávat učebnice. Stal se zakladatelem a v letech 1854 - 1868 i prvním redaktorem Památek archeologických a místopisných, do nichž přispěl řadou článků o románských a gotických památkách a jejich ochraně. Psal např. o Týnu, chrámech sv. Jiří a sv. Víta, Karlštejně, Táboru atd.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019