Jozef Bob

slovenská, 1935 - 2010 statistiky

Nahrávám...

Životopis

literárny kritik, prozaik, scenárista

6.10.1935 Nová Dedina

Narodil sa 6. októbra 1935 v Tekovskej Novej Vsi (teraz súčasť obce Nová Dedina). V roku 1954 maturoval na gymnáziu v Leviciach.
V štúdiu pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenčina-ruština. Od roku 1959 pracoval ako redaktor, neskôr ako šéfredaktor Kultúrneho života. V rokoch 1969-1970 bol redaktorom Hlavnej redakcie publicistiky a dokumentaristiky Československej televízie.V roku 1971 pôsobil ako odborný pracovník a od 1980 ako vedúci pracovník edičného oddelenia Ústavu zdravotnej výchovy v Bratislave. Nejaký čas pôsobil ako riaditeľ Domu slovenskej literatúry v Bratislave a neskôr ako generálny riaditeľ Sekcie umenia Ministerstva kultúry SR. V súčasnosti je šéfredaktorom Literárneho týždenníka. Je autorom literárnokritických článkov, recenzií, literárnych scenárov a historickej prózy.

Zdroj životopisu: http://www.kniznicalevice.sk

Populární autoři: