Josef Macek

česká, 1922 - 1991

Nahrávám...

Životopis

Narodil se 8. 4. 1922 v Řepově a zemřel 10. 12. 1991 v Praze.
Český historik, medievista. Tématem jeho studií bylo nejprve husitské hnutí, později italská renesance a jagellonské období v českých zemích.

Po únoru 1948 se jako mladý komunista stal předním režimním historikem. V 60. letech ve své práci z marxistických pozic ustupoval. Jako historik (tzv. Černá kniha) i jako poslanec Federálního shromáždění se jasně postavil proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. V roce 1970 byl zbaven všech funkcí, vyloučen z KSČ a Historický ústav, který budoval a vedl, byl reorganizován. Doma nemohl publikovat, proto vydával v zahraničí. Posmrtně vyšlo (mj.) jeho velké dílo Jagellonský věk v Čechách.

Zdroj životopisu: Wikipedia

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996