Josef Bartoš životopis

česká, 1931 - 2005

Životopis

doc. PhDr. DrSc. Historik. Působil na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabýval se českými dějinami 1918-1945, protifašistickým odbojem v českých zemích a okupovaném pohraničí, regionálními dějinami severní Moravy, historickým místopisem, dějinami měst a obcí, naukou o historických pramenech a archivnictvím. (zdroj životopisu: http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/4144)

Ocenění