Jiří Šotola

česká, 1924 - 1989

Nahrávám...

Životopis

Jiří Šotola byl dramatik, autor historizujících románů, básník a překladatel. Jeho otec byl středoškolský učitel češtiny.

Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové v roce 1942 studoval krátce na konzervatoři. V letech 1943 – 45 byl totálně nasazen na práci
ve slévárně. Po válce dokončil studium na dramatickém oddělení Státní konzervatoře, poté studoval činoherní režii na DAMU. Souběžně absolvoval šest semestrů estetiky a filozofie na FF UK.

Po tři roky působil Jiří Šotola jako divadelní dramaturg a režisér v Hradci Králové, Šumperku a Trutnově. Pak se uplatnil jako redaktor, přispíval do periodik Lidové noviny, Československý voják, Kulturní tvorba atd.

V letech 1964 – 67 pracoval Jiří Šotola jako první tajemník Svazu čs. spisovatelů, od roku 1967 se stal spisovatelem z povolání. V období, kdy psal převážně poezii překládal básně z ruštiny a bulharštiny.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015
Johanna Lindsey

1952 - 2019