Jane Austen

britská, 1775 - 1817

Nahrávám...

Životopis

Jane Austenová byla anglická spisovatelka, zakladatelka moderního rodinného románu v anglické literatuře. Narodila se 16. 12. 1775 v rodině duchovního. Studovala krátce na soukromých středních školách v Oxfordu a Readingu. Další vzdělání a vztah k literatuře získala především četbou anglických a cizích autorů.

Pro úzký okruh rodiny psala Jane Austenová již od patnácti let krátké prózy, básně i dramatické scény. Nikdy se neprovdala, po smrti otce žila s matkou a sestrou v Southamptonu, později v Chawtonu. Zde se věnovala rozsáhlejší tvorbě, připravovala se k vydání svých děl, většinu z nich několikrát přepracovávala. Její díla vycházela za jejího života anonymně, pod jejím jménem byla vydávána až po její smrti, kdy také dosáhla největí proslulosti. K jejím nejznámějším dílům patří Pýcha a Předsudek a Rozum a cit, ale ceněny jsou i romány Emma a Mansfieldské panství, které jsou rozsáhlou drobnokresbou života na anglickém venkově. Všechna tato díla byla také mnohokrát zfilmována.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015