Jana Pilátová

česká statistiky

Nahrávám...

Životopis

Ing.
- auditor, člen Komory auditorů České republiky od roku 1997, číslo oprávnění 1708, dříve člen Rady KAČR
- daňový poradce, člen Komory daňových poradců od roku 1995
- rozsáhlá přednášková činnost (1.VOX, a.s., Svaz účetních, studio W, Delego s.r.o. a další), publikační činnost (odborná literatura a časopisy)
- prezidentka Svazu účetních ČR, členka výboru pro otázky účetní profese
- členka Národní účetní rady
- šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu účetních
- předsedkyně Metodické rady Svazu účetních
- odborný garant informačního a poradenského systému Účetní poradce Svazu účetních
- autorka (spoluautorka) odborných manuálů týkajících se oblasti účetnictví pro podnikatele a daní z příjmů

Zdroj životopisu: http://www.spaudit.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Bertrice Small

1937 - 2015