Koupit knihy

Jana Janoušková

česká, 1963


Nahrávám...

Životopis

doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (*11.4.1963) je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě. Na VŠB-TU rovněž absolvovala doktorské studium a v roce 2010 byla jmenována docentem. Praktické zkušenosti získala z působení na ekonomickém oddělení v Třineckých železárnách Ocelárna II a na OKR Správa sídlišť. Podnikatelské aktivity jsou směřovány do oblasti účetnictví a daní. Na OPF Karviná působí od r. 1995.
Je členkou redakční rady Akademie STING, o.p.s. v Brně. Několik let působila v Akademického senátu Slezské univerzity Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Je členem vědecké rady OPF SU.
Na Katedře financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity přednáší v předmětech: Daně a daňová politika ČR, Aplikace daňového práva, Daňová evidence, Zdanění majetku a spotřeby.

Vysokoškolskou pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost zahájila v roce 1995 na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě, kde působí v současnosti jako vedoucí katedry účetnictví a garantuje obor Účetnictví a daně. Její vědeckovýzkumná i praktická činnost je zaměřena na oblast účetnictví a problematiku daňové teorie a praxe. Praktické zkušenosti získává v rámci podnikatelských aktivit. Výsledky jsou publikovány v odborném ekonomickém tisku, monografiích a vysokoškolských učebnicích.(zdroj životopisu: http://kfiu.cms.opf.slu.cz/clenove-katedry/janouskova-jana; )

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: