Ján Števček

slovenská, 1929 - 1996

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 13. septembra 1929 v Mýte pod Ďumbierom v rodine murára. Základnú školu navštevoval v rodisku, do gymnázia chodil v Banskej Bystrici, kde roku 1948 aj zmaturoval. Potom študoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia zostal pôsobiť na fakulte ako prednášateľ. FF UK sa mu stala, až na zahraničné pobyty, celoživotným pracoviskom. V priebehu rokov získal všetky akademické i pedagogické tituly. V rokoch 1964-1966 prednášal slovenskú literatúru na univerzite v Budapešti a v rokoch 1966-1968 pôsobil ako lektor a docent slovenskej literatúry a slavistiky v Štrasburgu. V rokoch 1970-1971 bol aj šéfredaktorom Slovenských pohľadov a v rokoch 1979-1980 šéfdramaturgom Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrel 26. septembra 1996.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Bertrice Small

1937 - 2015