Ivo Purš životopis

česká, 1964

Životopis

Český historik umění. Zabývá se hermetikou, překlady z francouzštiny, zaměřuje se na výtvarné umění pozdní renesance a manýrismu, alchymickou ikonografii a kulturu 16. století, ilustrace v předvědecké a vědecké literatuře 16. a 17. století, historické knižní sbírky, publicistiku se zaměřením na památkovou péči a dějiny umění.

Získal cenu Akademie věd České republiky za projekt Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského – kulturně historické a uměleckohistorické aspekty (2009). Je členem centra Studia Rudolphina, předsedou redakční rady nakladatelství Artefactum a členem redakční rady revue LOGOS. (zdroj životopisu: http://www.udu.cas.cz/cs/ivo-purs/)

Ocenění