Hésiodos

řecká, -800 - -700

Nahrávám...

Životopis

Hésiodos byl antický řecký básník a filosof žijící v 8.- 7. stol. př. n.l.
Pocházel z rodiny chudých rolníků z Boiótie. Byl obdivován a vyučován ve školách. Je nejznámějším a nejstarším básníkem hned po Homérovi. Psal polyteistické knihy jako např. Theogonia-O Původu Bohů.
Měl vliv i v římské době, kdy se jím nechal inspirovat Vergilius k sepsání Georgiky. Byl pohřben v "Minyově hrobce" v Orchomenu.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015