Hésiodos citáty

řecká, -800 - -700

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (19)

„Před úspěch nesmrtelní bohové zařadili pot.“


Bohové zahalili lidský život hustým závojem.


Dobrých žen je na světě proto málo, že dobrých mužů není o nic víc.


Kdo by důvěřoval ženě, ten se svěřil loupežníkům


Když dáš k malému malé a uděláš to často, z malého se rychle stane velké.


Kéž jsem se neoctl já mezi muži pátého věku, kéž jsem umřel dřív nebo přišel na svět až potom!


Lehkověrnost i nedůvěra jsou stejně zhoubné jako oheň i voda


Muž nemůže potkat nic lepšího než ženu, pokud je dobrá a nic horšího, pokud je zlá.


Nenaslouchejte těm, kdož tvrdí, že hlas lidu je hlasem Božím; vždyť zběsilost davu je vždy velmi blízká šílenství.


Práce není hanba, hanba je nepracovat.


Práce netupí.


Přiložíš-li ruce k dílu, lenoch závidět ti bude.


Řeč skoupá na slova je velkým pokladem lidstva.


Sukní ženy-třasořitky si rozum obloudit nedej: lichotně šveholí, ale po tvé sýpce šilhá.


V neštěstí stárnou lidé rychleji


Vždyť i blázen škodou zmoudří


Ztratil jsem všechny naděje, pokud jde o budoucnost naší země, když dnešní mládež převezme do svých rukou kormidlo řízení. Je to mládež nedisciplovaná, drzá, nesnesitelná ...


Ženy mají ve vztahu k mužům jen polovinu pravdy, muži ve vztahu k ženám mají pravdu jedenapůlkrát


Ženy na sebe nežárlí jen tehdy, když na jednu připadají dva muži