Koupit knihy

Helena Karlíková

česká, 1957


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Helena Karlíková, CSc., roz. Hofírková (*1957) je česká lingvistka.
Vystudovala češtinu a latinu na filozofické fakultě brněnské univerzity mj. u M. Grepla, A. Lamprechta, R. Večerky, A. Bartoňka a nadstavbovou indoevropeistiku u A. Erharta. CSc. Členka, v poslední době vedoucí, etymologického oddělení brněnské pobočky akademického ústavu pro jazyk český. Hostující docentka na univerzitě v Münsteru. Vyvíjí intenzívní činnost vědecky organizační v rámci republiky i v kontextu mezinárodním. Vědecky pracuje v oboru slovanské etymologie. Spoluautorka týmového etymologického slovníku staroslověnštiny.(zdroj životopisu: https://www.phil.muni.cz/linguistica/art/vecerka/vec-medailonky2.pdf)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.