stará čeština

štítky

7 knih


Dědictví řečiDědictví řeči1986, Igor Němec

Autoři vycházejí z bohatství našeho jazyka, jak jej známe v dnešním stavu i jak je doložen staročeskými památkami a zachycen ve svých dávných počátcích etymologickým rozborem. Tento jazykový materiál umožňuje autorům osv... více


Staročeská Bible drážďanská a olomoucká: I. EvangeliaStaročeská Bible drážďanská a olomoucká: I. Evangelia1981, Bohuslav Havránek

Text staročeských Biblí - Biblí přeložených ve 2. polovině 14. století a v počátcích 15. století, známých jako nedatovaná Bible drážďanská (či leskovecká) a mladší třídílná Bible litoměřicko-třeboňská. Několik ukázek ilu... více


Staročeské satiryStaročeské satiry1942, Jan Vilikovský

Z hradeckého rukopisu vybral, úvodem, poznámkami a jazykovými vysvětlivkami opatřil Jan Vilikovský. Obsahuje: Satiry o řemeslnících -- Desatero kázanie Božie -- Podkoní a žák -- O liščě a čbánu. více
Vývoj českého barokního souvětí souřadnéhoVývoj českého barokního souvětí souřadného2009, Jarmila Alexová

Přestože slovesné baroko, dlouho opomíjené a někdy i zatracované, prožívá v posledních -letech obnovený intenzivní badatelský zájem, studií zabývajících se syntaktickou strukturou jazyka není mnoho. Přispět k jejich rozš... více


Cvičebnice staročeského tvaroslovíCvičebnice staročeského tvarosloví1983, Jaroslav Porák

Příručka je mimo jiné určena pro posluchače externího a dálkového studia, kteří nemají možnost účastnit se práce ve staročeském semináři. Toto čtvrté vydání vzniklo podstatným přepracováním a pozměněním dosavadní Cvičeb... více


KuchařstwijKuchařstwij1891, kolektiv autorů

Kuchařstwij: o Rozličných krmijch, kterak se užitečnie s chutij strogiti magij, Jakožto Zwěřina, Ptácy, Ryby A giné mnohé krmě, wsselikému Kuchaři aneb Hospodáři, Knijžka tato potřebná y užitečná / nowě imprimowáno péčij... více


Staroslověnské dědictví ve staré češtiněStaroslověnské dědictví ve staré češtině2021, Vít Boček

Tato kniha zkoumá rozsah, význam a povahu vlivu staroslověnštiny na starou češtinu. Ke svému cíli spěje z jedné strany rozborem staročeské slovní zásoby a gramatiky z hlediska možných stop staroslověnštiny, z druhé stran... více