Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen životopis

německá, 1622 - 1676

Životopis

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (17. března 1622, Gelnhausen, Hesensko – 17. srpna 1676, Renchen, Bádensko) byl nejvýznamnější německý barokní spisovatel, autor pikareskních románů a novel (tzv. simpliciád), v nichž v protikladu k tehdejší dvorské literatuře zobrazil život prostého lidu a hrůzy třicetileté války.

Grimmelshausen pocházel z řemeslnické (původně šlechtické) rodiny. Roku 1635 byl při přepadení svého bydliště a vyvraždění rodiny odvlečen hesenskými žoldáky. V letech 1636 až 1640 žil v Soestu a Lippstadtu jako voják (byl dragounem i mušketýrem) a zúčastnil se bojů třicetileté války. Ačkoliv neměl školy ani vzdělání stal se vojenským písařem a roku 1646 se vykoupil z vojenské služby.

Po skončení třicetileté války konvertoval Grimmelshausen ke katolicismu, vstoupil do služeb štrasburského biskupa Franze Egona z Fürstenberga, stal se majitelem hostince a roku 1667 rychtářem v bádenském městě Renchen, kde také zemřel.

Literárně činný byl Grimmelshausen od roku 1660. Svá díla vydával pod různými pseudonymy (např. Michael Rehulin von Sehmsdorf, German Schleifheim von Sulsfort, Seigneur Messmahl a další), jeho autorství zjistil Hermann Kurz až roku 1837.[1] Z jeho díla vynikají Simpliciánské spisy (Simplicianische Schriften), což je deset volně na sebe navazujících svazků pikareskních próz, (tzv. simpliciád), jejichž rámec tvoří alegorie člověka na jeho pozemské pouti k věčné spáse a jejichž náplní je střet člověka se světem, který ho ohrožuje. Více než polovinu z nich (šest svazků) zabírá román Dobrodružný Simplicius Simplicissimus, ve kterém Grimmelshausen vytvořil vynikající obraz válečných a politických poměrů v době třicetileté války.

Grimmelshausenovy Simpliciánské spisy (Simplicianische Schriften) jsou tvořeny deseti volně na sebe navazujícími svazky pikareskních románů a novel:

Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch (1668, rozšířeno 1669, přepracováno 1671, Dobrodružný Simplicius Simplicissimus), šest svazků, román, v něž autor zobrazil na osudech naivního prosťáška, uneseného vojáky a prožívajícího nejrůznější dobrodružství, celou krutost a zvracenost třicetileté války. Grimmelshausen využil při psaní tohoto díla vlastních zkušeností chlapce uneseného rabující soldateskou a popsal vývoj svého hrdiny od prostoduchého mladíčka, který se stane vojákem, zbohatne, pozná svět vznešených lidí, opět zchudne a nakonec se uzavře v poustevně.
Trutz Simplex oder Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstörzerin Courasche (1669, Vzdorosimplex aneb Sepsání života arcipodvodnice a poběhlice Kuráže, česky též jako Vojanda Libuška), novela (z níž čerpal Bertolt Brecht) líčící život panny, která se ve víru války mění v řemeslnou poběhlici. Jde o důsledně vytvořená obraz mravního chátrání, jak je zakusí markytánka.
Der selt same Springinsfeld (1670, Divous Skočdopole, česky též jako Soldát Skočdopole), novela zachycující životní osudy nejprve čiperného, ostříleného a statečného kejklíře a vojáka, který se pod vlivem války mění ve vyzáblého, zchytralého pobudu a žebráka, jehož záchranou je shledání se Simpliciem, který ho převychová.
Das wunderbarliche Vogelnest (Kouzelné ptačí hnízdo), dvoudílný román (první díl 1672, druhý díl 1675), obsahující nábožensky motivovanou společenskou kritiku a satiru na lehkověrnost a lakomství. Jde o příběh dobrodruha, který se vydává za mesiáše, což mu umožní okrást bohatého žida a svést jeho dceru. (zdroj životopisu: Wikipedie)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.