Gustáv Murín

Ján V. Lucian Medzinárodný pseudonym

slovenská, 1959

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 9. apríla 1959 v Bratislave v rodine vysokoškolského profesora a pôrodnej asistentky. Základnú školu vychodil v Bratislave a v Bagdade (1967-1970), gymnázium a Prírodovedeckú fakultu UK, odbor všeobecná biológia a cytológia absolvoval v Bratislave. Roku 1983 získal titul doktora prírodných vied a roku 1991 kandidáta vied. V súčasnosti je vedeckým pracovníkom Ústavu bunkovej biológie UK v Bratislave.

Publikovať začal počas vysokoškolských štúdií články o ochrane životného prostredia, z oblasti kultúry a poviedky v denníkoch a časopisoch. Knižne debutoval roku 1989 reportážnou prózou Případ pohřbeného hřbitova vychádzajúcou z jeho ekologických úsilí a ochranárskeho zmýšľania. Hovorí o záchrane jedného vzácneho bratislavského cintorína, ktorý sa mocní rozhodli zlikvidovať. Roku 1990 nasledovala knižka jedenástich sci-fi poviedok Návraty zo svetla , v ktorej demonštruje nielen svoj zmysel pre humor, ale aj pre erotiku. Sexuálne problémy mladých ľudí sú dominujúcou témou aj v zbierke štrnástich poviedok Leto praje milencom (1990). Nad postavením človeka v súčasnom i budúcom svete sa esejistickou formou zamýšľa v knihe Náhradný koniec sveta (1992). Esejistická knižka Pud kontra kultúra (1994) sa atraktívnou formou venuje pozícii sexu, sexuality v dejinách ľudstva. Bezprostredne na ňu nadväzujú Orgazmodrómy (1997), knižka, ktorá hovorí o AIDS aj o orgazme, predovšetkým však o sexe, ako ho prináša každodenný život a záujem médií. Vyvrcholením doterajších Murínových umeleckých ambícií je román Ako sa máš (1998), načierajúci do našej nedávnej histórie. Zatiaľ posledným dielom je zbierka poviedok Zvieratá, ja a iné (prózy) (1998), v ktorej autor podrobuje pochybnostiam viaceré večné pravdy opisujúce vzťah ľudí a zvierat.

Zdroj životopisu: www.books.sk

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938