František Novotný

česká, 1912 - 1977

Nahrávám...

Životopis

Mudr. František Novotný se narodil v Příbrami v rodině akademického malíře. Vystudoval klasické gymnázium, též v Příbrami ( maturita 1932). Dva roky navštěvoval přírodovědeckou fakultu ( obor paleontologie), pak přešel na pražskou lékařskou fakultu, kde v červnu 1939 promoval. Lékařskou praxi zahájil v nemocnici na Kladně. Po dvou letech přijal místo praktického lékaře v Budyni nad Ohří. Odtud se po válce přestěhoval do Nového Strašecí, kde působil napřed jako obvodní lékař, později jako internista. Velice si zde oblíbil okolní krajinu. Zemřel při návratu letadlem ze studijní cesty po Řecku, ve věku 65 let.
K napsání knih ho inspiroval nápis vytesaný římskými legionáři do skály v Trenčíně. Nápis pochází z doby římského císaře Marca Aurelia.
N. romány jsou první a druhou částí nedokončené volné trilogie právě z doby již zmiňovaného římského císaře Marka Aurelia. Jsou založeny na spojení prvků zábavných a poučných: prostřednictvím dobrodružné dějové osnovy se značným množstvím postav z různých sociálních vrstev seznamuje autor čtenáře s politickými, hospodářskými i kulturními poměry obrovského impéria, zvláště jeho severní části, ohrožované prvními útoky barbarských kmenů.

Zdroj životopisu: Nakladatelství Vyšehrad

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996