Koupit knihy

Filip Melzer

česká, 1975


Nahrávám...

Životopis

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. působí od roku 2014 v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS s.r.o. na pozici právního experta.
Kromě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou absolvoval, studoval též na Právnické fakultě Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ve Spolkové republice Německo a na Právnické fakultě Universität Wien v Rakousku, kde se převážně věnoval studiu právní metodologie a soukromého práva. V roce 2002 dokončil postgraduální studium (Magister legum, LL.M.) na Universität Passau v Německu. Rigorózní zkoušku i postgraduální doktorské studium v oboru občanské právo absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2015 byl na Palackého univerzitě v Olomouci jmenován pro tento obor docentem.
Působí na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 do roku 2010 byl proděkanem pro modernizaci studia Právnické fakulty Univerzity Palackého, kde vedl přípravy na koncepci nové struktury studia. V minulosti působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu, advokátní koncipient, a poté i jako asistent soudce Ústavního soudu. V roce 2006 složil advokátní zkoušku a je zapsán jako advokát České advokátní komory.
V letech 2007–2012 byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku. Je členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Od roku 2015 je členem Komise pro rekodifikaci soukromého práva při Ministerstvu spravedlnosti Slovenské republiky.
Od roku 2010 do roku 2012 byl náměstkem ministra spravedlnosti pro oblast justice, současně se podílel na vedení legislativních prací na rekodifikaci soukromého práva. Od roku 2012 byl nejprve vedoucím, poté členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy na Ministerstvu spravedlnosti, jejímž cílem bylo pomoci adresátům nové právní úpravy při zavádění rekodifikovaného soukromého práva do právní praxe. Působí rovněž jako lektor Justiční akademie ČR při školení soudců v oblasti nového soukromého práva.
Pravidelně publikuje v odborných časopisech, je autorem učebnice Metodologie nalézání práva, základy právní argumentace (C. H. Beck, 2. vydání, 2011), spoluautorsky se podílel např. na tvorbě Velkého akademického komentáře k občanskému zákoníku (Linde, 2008). V současné době připravuje jako hlavní redaktor (spolu s JUDr. Petrem Téglem, Ph.D.) a spoluautor velký komentář k novému občanskému zákoníku (Leges).(zdroj životopisu: https://www.havelpartners.cz/tym/filip-melzer/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
Wilbur Smith

1933 - 2021