Koupit knihy

Faisal Husseini

1978


Nahrávám...

Životopis

JUDr. Faisal Husseini, Ph.D. (* 1978), je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2001), kde obhájil i rigorózní (2009) a disertační práci (2014). V minulosti pracoval mimo jiné jako právník Kanceláře veřejného ochránce práv, analytického odboru Ústavního soudu či jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. S těmito činnostmi souvisela například aktivní účast na odborných konferencích či činnosti výborů Rady vlády pro lidská práva.
Ve své publikační činnosti se věnoval především vybraným otázkám správního práva, zejména problematice výkonu trestu odnětí svobody z jejího správně-právního aspektu, jakož i judikatuře Ústavního soudu, kterou komentuje a shrnuje pro časopisy Soudní rozhledy a Trestněprávní revue. Od roku 2016 je soudcem správního úseku Krajského soudu v Brně.(zdroj životopisu: C. H. Beck)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021