Etienne Richer životopis

francouzská, 1960

Životopis

Etienne Richer, narozený v roce 1960 v Poitiers, je členem Společenství blahoslavenství od roku 1985 a knězem od roku 1992. Věnoval se studiu duchovní teologie v Římě (Teresianum) s cílem prohloubit mariánskou doktrínu Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. (zdroj životopisu: http://www.editions-beatitudes.com/f/index.php?sp=livAut&aut)

Ocenění