Denis Diderot

francouzská, 1713 - 1784

Nahrávám...

Životopis

Denis Diderot byl francouzský filozof a spisovatel, přední encyklopedista.

Denis Diderot studoval na jezuitských kolejích a v Paříži získal titul magistra umění. Věnoval se filozofii, přírodním vědám a literární tvorbě. Významně se podílel na zpracování a vydání Encyklopedie, aneb Racionálního slovníku věd, umění a řemesel. Jeho spolupracovníkem byl matematik a fyzik d\'Alembert. Prací na Encyklopedii se stal Diderot jedním z předních představitelů francouzského osvícenectví.

Denis Diderot byl veřejně uznáván, oslavován, ale i odsuzován a to parlamentem a Sorbonnou. Ty odsoudily Encyklopedii jako kacířskou a ďábelskou práci.

Diderot žil v hmotném nedostatku až do roku 1743, kdy jeho knihovnu zakoupila ruská carevna Kateřina II. a jmenovala jej jejím doživotním strážcem.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz