David Kalhous životopis

česká, 1978

Životopis

Narozen roku 1978 v Hradci Králové. Vystudoval historii na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr., Ph.D.), v roce 2016 byl na Univerzitě Palackého v Olomouci jmenován docentem. Působí na Ústavu archivnictví a pomocných věd historických na Masarykově univerzitě v Brně a zabývá se dějinami raného středověku. (zdroj životopisu: https://is.muni.cz/osoba/merowech#cv)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.