Koupit knihy

Daniel Krman

slovenská, 1663 - 1740


Nahrávám...

Životopis

Bol uhorský barokový spisovateľ, prekladateľ, vydavateľ, evanjelický kňaz a superintendent. Krman patril k najplodnejším autorom barokovej literatúry. Svojou tvorbou sa snažil povzbudiť slovenských evanjelikov počas stavovského povstania Františka II. Rákociho. Svoje diela písal latinsky a česky, pričom považoval češtinu za jazyk, ktorý by mal byť i slovenským spisovným jazykom. Písal príležitostné latinské básne, kázne, polemiky, memoárovú a cestopisnú literatúru.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Jules Verne

1828 - 1905
Agatha Christie

1890 - 1976