Břetislav Hodek

česká, 1924 - 2007

Nahrávám...

Životopis

Tento český spisovatel, překladatel, lekograf a literární vědec se narodil 24. května 1924 v Praze. Břetislav Hodek studoval v letech 1945 až 1950 angličtinu, hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studia působil jako redaktor v nakladatelstvích Vyšehrad a Artia. V letech 1967 až 1985 pracoval v Československé akademii věd.
Patří k předním českým znalcům Williama Shakespeara a jeho doby. V rozsáhlé překladatelské činnosti se zaměřoval na dílo Williama Shakespeara (včetně titulků k televiznímu zpracování Shakespearových dramat v BBC) a dalších alžbětinských dramatiků (B. Jonson), ale překládal i divadelní hry novějších autorů anglických (G. B. Shaw, Ch. Fry) i amerických.
Břetislav Hodek umírá 18. března 2007 v Praze ve věku nedožitých 83 let.

Zdroj životopisu: Wikipedia