Aristofanés

řecká, 448 - 385 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Aristofanés, představitel antické řecké literatury, pozvedl řeckou komedii na vysokou úroveň. V době prudkých zápasů o moc v městské athénské demokracii měl dost možností uplatnit svůj kritický pohled. Stál na straně umírněných demokratů a vysmíval se staromilcům i novátorům. Z jeho 44 komedií se dochovalo pouze 11.

Aristofanovy komedie připomínají někdy spíše frašky. Ve svém výsměchu se nezastavují před ničím a před nikým. Aristofanés byl zkušeným pozorovatelem lidí své doby.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Menandros

-342 - -291
Theofrastos

-372 - -287
Plútarchos

46 - 127