Aristofanés životopis

řecká, 448 - 385

Životopis

Aristofanés, představitel antické řecké literatury, pozvedl řeckou komedii na vysokou úroveň. V době prudkých zápasů o moc v městské athénské demokracii měl dost možností uplatnit svůj kritický pohled. Stál na straně umírněných demokratů a vysmíval se staromilcům i novátorům. Z jeho 44 komedií se dochovalo pouze 11.

Aristofanovy komedie připomínají někdy spíše frašky. Ve svém výsměchu se nezastavují před ničím a před nikým. Aristofanés byl zkušeným pozorovatelem lidí své doby. (zdroj životopisu: spisovatele.cz)

Ocenění

Aristofanés - knihy

1979  80%Preklady
1870  54%Žáby
1970  83%Ptáci
1963  71%Lysistrate
1910  69%Jezdci
1940  86%Jezdci / Žáby
1996  69%Oblaky
1954  74%Mír
1917  60%Vosy
1924  69%Ženský sněm

Žánry autora

Literatura světová Divadelní hry Poezie

Štítky z knih

antika komedie divadelní hry feminismus starověké Řecko dramata antická dramata

Aristofanés je 6x v oblíbených.