Anton Markoš

česká, 1949

Nahrávám...

Životopis

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. ( * 20.3.1949 v Kremnici na Slovensku) je český teoretický biolog.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Působil na katedře živočišné fyziologie a vývojové biologie téže fakulty, v Centru pro teoretická studia (společném pracovišti UK a AVČR), na 3. lékařské fakultě UK. V současnosti je vedoucím Katedry filozofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě.

Kromě řady odborných statí a překladů napsal knihy Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny – hermeneutika živého (2000, 2. vyd. 2004, anglicky 2002 jako Readers of the Book of Life). Je spoluautorem knih Berušky, andělé a stroje (s Jozefem Kelemenem, 2004) a Život čmelákův – koláž o pobývání v různých světech (s T. Daňkem, 2005). Je také autorem odborných i popularizačních článků, dlouholetým spolupracovníkem časopisu Vesmír.

Jeho manželkou je bioložka Fatima Cvrčková.

Zdroj životopisu: Wiki

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015