Anton Markoš

česká, 1949

Nahrávám...
TIP: Jakmile váš oblíbený autor vydá novou knihu, upozorníme vás!

Populární knihy

/ všech 18 knih

Komentáře (1)

sebastian7479
21.03.2015

Filosofo-přírodovědec, který jako jeden z mála dokáže čtivě popularizovat filosofii a zároveň se na ní a předměty jejího zkoumání podívat netradičními způsoby. Je to z5novazebný žák-učitel Zdeňka Neubauera, který je žákem Jana Patočky a ten žákem Edmunda Husserla... Zamlouvá se mi Markošův příklon k jakémusi ideterminismu až svobodné vůli, ale už ne vyhraněnost vůči fundamentálním principům či konvergentní evoluci vč. mé vize Přirozené mnohobytosti, kterou přirovnal k Lemově Solaris. Přesto mu však patří můj obdiv, ;).