Koupit knihy

Andrej Kalaš

slovenská, 1974


Nahrávám...

Životopis

Absolvent študijných odborov Filozofia a latinčina a Grécky jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde od roku 2002 pôsobí ako odborný asistent na Katedre filozofie a dejín filozofie a kde v roku 2005 obhájil dizertačnú prácu s názvom Osud a sloboda v stoicizme, skeptickej Akadémii a epikureizme. V súčasnosti prednáša antickú filozofiu, vedie špecializované semináre o helenizme a podieľa sa na výučbe klasickej filológie.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968