Alena Vondrušková

česká, 1955

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Alena Vondrušková se ve své literární činnosti věnuje především historii i tradičním řemeslům a také technologiím rukodělných výrob. Vystudovala historii a etnografii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (v roce 1979), pak působila v Ústředí lidové umělecké výroby Praha (do roku 1987) a ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy (do roku 1996). V následujících letech pracovala jako designerka historického skla ve sklárně Královská huť v Doksech, kterou založila s manželem, historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. V současné době se věnuje výhradně literární tvorbě. Napsala řadu odborných i populárně naučných knih o tradičních řemeslech (drátenictví, krajkářství, textilní techniky, sklo aj.), ale také o českých lidových zvycích, obyčejích a kalendářních i rodinných svátcích.

Zdroj životopisu: http://www.filmavideo.cz/index.php/rozhovory/105-alena-vondr

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019