Knihy

»

Zdravotnictví

Základy srdeční elektrofyziologie a katétrových ablacíZáklady srdeční elektrofyziologie a katétrových ablacíM. Fiala

Předkládaná publikace vysvětluje základy srdeční elektrofyziologie od vybavení elektrofyziologické laboratoře přes mechanizmy jednotlivých arytmií, principy jejich vyšetřování až po jejich léčbu katétrovou ablací. Kniha popisuje všechny běž...více


Přehled embryologie člověkaPřehled embryologie člověkaS. Čech

Učební text Přehled embryologie člověka je adresován studentům magisterského programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a posluchačkám studijního programu Specializace ve zdravotnictví, které studují obor porodní asistent. Při sestavo...více


Akrální koaktivační terapieAkrální koaktivační terapieI. Palaščáková Špringrová

Obsahem této knihy jsou teoretické a praktické informace o akrální koaktivační terapii, její využití v praxi fyzioterapeuta a příbuzných oborů. Kniha je určena především fyzioterapeutům a lékařům. Obsáhlá fotodokumentace v praktické části k...více


Funkční diagnostika pohybového aparátuFunkční diagnostika pohybového aparátuM. Tichý

Lidské tělo podává samo o sobě velké množství informací. Stačí se jen pozorně dívat. Například jak člověk stojí a jaké má držení těla hodně napoví o délce končetin, o postavení pánve a o rovnováze či nerovnováze určitých svalů nebo celých ...více


Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózouRehabilitace pacientů s onkologickou diagnózouO. Trávníčková-Kittlerová

Účinná rehabilitace pacientů zotavujících se úspěšně z onkologické léčby patří k základním faktorům významně zvyšujícím kvalitu života. Přesto tato problematika nebývá v odborných pojednáních příliš frekventovaná. Mezeru nyní zaplňuje tato ...více


Farmakologie v kostceFarmakologie v kostceS. Hynie

Obor farmakologie se velmi rychle rozvíjí, do praxe je každoročně zaváděno mnoho nových léčiv. Tato skutečnost vedla k vydání druhého, přepracovaného vydání Farmakologie v kostce. Kniha je rozšířena o tři nové kapitoly ( kap. 20 – Antimigre...více


Vyšetření pohybového aparátuVyšetření pohybového aparátuJ. M. Gross

Vyšetření pohybového aparátu je zásadním a prvotním předpokladem kvalitní diagnostiky a racionální léčby funkčních i strukturálních poruch pohybové soustavy, které můžeme v současnosti považovat za jedno z nejrozšířenějších onemocnění. Knih...více


Vnitřní lékařství Díl IV.Vnitřní lékařství Díl IV.P. Klener

Skripta určená pro studenty lékařských fakult. Tento čtvrtý díl je věnován následujícím tématům: A. Endokrinologie B. Nefrologie C. Onemocnění z poruch metabolismu D. Akutní otravy , látková závislost E. Poškození z fyzických příčin F. Klin...více


Praktická proktologiePraktická proktologiek. autorů

Monografie autorů z řady chirurgických pracovišť je koncipována jako příručka určená především chirurgům, kteří se zajímají o proktologii. Užitečné informace může poskytnout také gastroenterologům, gynekologům a všem lékařům i nelékařskému ...více


Práce sestry na operačním sálePráce sestry na operačním sáleM. Duda

Monografie, dosahující úrovně vysokoškolské učebnice, seznamuje s nejnovějšími odbornými poznatky důležitými pro sálové zdravotní sestry.více


Lexikon očního lékařstvíLexikon očního lékařstvíE. Vlková

Lexikon očního lékařství je výkladový slovník určený lékařům a farmaceutům, odborným pracovníkům působícím ve zdravotnictví a studentům medicíny farmacie. Slovník obsahuje přibližně 3000 hesel z oboru očního lékařství. Hesla zhruba sedmiset...více


ECMO – Extrakorporální membránová oxygenaceECMO – Extrakorporální membránová oxygenaceJ. Bělohlávek

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je jednou z nejprogresivnějších metod současné kardiologie i celé medicíny. Nyní již jde o uznávanou záchrannou („rescue“) metodu v léčbě těžkého respiračního anebo kardiálního selhání. Podpor...více


Infekční nemoci ve standardní a intenzivní péčiInfekční nemoci ve standardní a intenzivní péčiH. Rozsypal

Učebnice poskytuje základní poznatky o infekčních nemocech seřazených podle orgánových systémů, obsahuje jejich popis s cílem vytvořit konkrétní představu o jejich průběhu, léčbě a ošetřovatelské péči. V obecné části knihy jsou shrnuty post...více


Evokované potencionály v klinické praxiEvokované potencionály v klinické praxiP. Kaňovský

Seznamuje s fyziologickými a technickými základy metody využívající tzv. evokované potenciály. Podrobně rozebírá diagnostické možnosti využití metody u jednotlivých neurologických onemocnění. Doplněno množstvím komentovaných křivek k demons...více


Dětská hematologieDětská hematologiek. autorů

Rychle narůstající poznatky ve všech oblastech lékařské vědy, rozvoj technologií a dostupnost nových metod zasahují hluboko do pochopení genetických základů a podstaty fyziologických a patologických jevů od prenatálního období přes novoroze...více


Radiodiagnostika - II. částRadiodiagnostika - II. částJ. Ort

Skripta určená radiologickým laborantům.více


První pomoc u dětíPrvní pomoc u dětíP. Srnský

Tato publikace je určena rodičům a všem dospělým osobám, kteří se o děti starají (kromě domácností ji ocení například i pedagogové a vychovatelé dětí). Kniha poskytuje základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítě...více


PerverzePerverzeW. Berner

Pojem „perverze“, pohybující se na pomezí psychického a fyzického, začal ve svých psychoanalytických koncepcích propagovat Sigmund Freud. Studium perverzí mu otevřelo hluboký vhled do způsobu fungování sexuality a erotiky, který měl rozhodu...více


Memorix - vademecum lékařeMemorix - vademecum lékařeM. Von Planta

MUDr. PhDr. Conrad Droste, MUDr. Martin von Planta: Memorix - vademecum lékaře. Rok 1992, 2. přepracované vydání (1. vydání v roce 1992, 336 stran), česky, vydalo: nakladatelství Scientia medica v Praze. Celkem 319 stran + obrázky, tabulky...více


Tracheostomie a koniotomieTracheostomie a koniotomieJ. Astl

Anotace: Praktická monografie věnovaná jedné ze základních technik používaných v intenzivní medicíně. Předmětem publikace je především problematika invazivního zajištění dýchacích cest, tedy koniotomie, klasická tracheostomie a punkční dila...více


Klinická anatomie penisuKlinická anatomie penisuL. Jarolím

Publikace si bere za cíl seznámit širší lékařskou veřejnost s detailní systematickou, topografickou a klinickou anatomií penisu se zaměřením na chirurgii penisu. Je proto určena zejména urologům, všeobecným chirurgům, sexuologům a v neposle...více


Nemoci prsu v každodenní praxiNemoci prsu v každodenní praxiP. Strnad

Publikace našeho předního odborníka v oblasti senologie seznamuje lékaře s benigními a maligními nemocemi prsu v každodenní ambulantní i nemocniční praxi. Dominantním tématem je karcinom prsu, jehož vysoká incidence začíná být celospolečens...více


Speciální neurologieSpeciální neurologieK. Henner

celostátní vysokoškolská učebnicevíce


Pathologicko-anatomická pitevní technika a základy diagnostikyPathologicko-anatomická pitevní technika a základy diagnostikyH. Šikl

Obsahuje 174 vyobrazenívíce


Turnerův syndromTurnerův syndromJ. Lebl

Čtvrté vydání knížky o Turnerově syndromu je věnováno otázkám vrozeného, poměrně častého onemocnění žen, při kterém má žena jen jeden chromozom X. Deficit druhého chromozomu vede k omezení činnosti pohlavních žláz, včetně neplodnosti, poruc...více


Nejste bezmocníNejste bezmocníK. A. Turner

Jsou „zázračná“ uzdravení z rakoviny skutečně zázračná? Převezměte odpovědnost za vlastní zdraví! Snad každý už slyšel o někom, kdo se nečekaně uzdravil z rakoviny, přestože mu lékaři nedávali žádnou šanci. Autorka Kelly A. Turnerová prozko...více


Záněty plic v intenzívní medicíněZáněty plic v intenzívní medicíněV. Šrámek

více


Akutní medicína do kapsyAkutní medicína do kapsyC. Ball

Přehled 41 akutních stavů. Doporučení jak diagnostikovat a léčit nejčastější akutní stavy, obtížné vzácně se vyskytující případy i problémy, s kterými potřebuje pomoc každý. Kniha je založena na nejnovějších výsledcích klinických studií a z...více


Magistraliter receptura ve stomatologiiMagistraliter receptura ve stomatologiiZ. Sklenář

Monografie zabývající se individuální přípravou léčiv v lékárnách, využitelných v ordinacích zubního lékaře, obsahuje soupis receptur rozdělený do skupin podle mechanismu účinku hlavních účinných látek.více


Ošetřovatelství I/2Ošetřovatelství I/2M. Rozsypalová

více


Přehled patologie pro bakalářské zdravotnické oboryPřehled patologie pro bakalářské zdravotnické oboryF. Fakan

Publikace je určená studentům bakalářských zdravotnických oborů a podává přehled obecné a systémové patologie. V obecné patologii jsou shrnuty základní údaje o chorobných procesech. Systémová patologie obsahuje stručný popis nejvýznamnějšíc...více


Manuál paliativní péče o umírající pacienty aneb pomoc při rozhodování v paliativní nejistotěManuál paliativní péče o umírající pacienty aneb pomoc při rozhodování v paliativní nejistotěZ. Kalvach

Kniha je určena všem, kdo poskytují paliativní péči a přemýšlejí o ní, nejvíce pak lékařům, sestrám a těm, kteří zakládají nová zařízení a oddělení paliativní péče jak v terénu, tak v lůžkových zařízeních. Knížka čtivá, moudrá, inspirativn...více


Dětská otolaryngologieDětská otolaryngologieZ. Kuchynková

Kolektiv autorů vybral ke zpracování nejběžnější situace, s nimiž se setkali v ambulantní péči o děti s onemocněním uší, nosu a krku, jako je zánět středouší, faryngitida, rinosinusitida, adenoidektomie, tonzilektomie, vyšetření sluchu a in...více


Průvodce vyšším věkem - manuál pro seniory a jejich pečovatelePrůvodce vyšším věkem - manuál pro seniory a jejich pečovateleI. Holmerová

Tato knížka je určena všem, kteří se aktivně zajímají o problematiku stáří a stárnutí. Užitečné informace v ní najdou pečovatelé z řad laiků i profesionálů. Na publikaci se podíleli přední čeští gerontologové a geriatři, takže pomůže i léka...více


Princípy internej medicíny 1Princípy internej medicíny 1I. Ďuriš

Princípy internej medicíny autori tvorili vo viere všeobecného a trvalého zvyšovania profesionality lekárov, kvalitnej prípravy budúcich lekárov a úžitku pre chorého. Prvý diel obsahuje: 1) Úvod do problémov súčasnej medicíny 2) Vyšetren...více


Péče o nohy - příručka pro pedikéry, ortopedické protetiky a rehabilitační pracovníkyPéče o nohy - příručka pro pedikéry, ortopedické protetiky a rehabilitační pracovníkyR. Kubát

více


Dětský domácí lékařDětský domácí lékařk. autorů

Lékařské návody na vyléčení několika set běžných chorob a úrazů plus stovky dalších neobvyklých rad lékařů první pomoci.více


Zrození člověka: Embryologie s klinickým zaměřenímZrození člověka: Embryologie s klinickým zaměřenímT. V. N. (. Persaud

učebnice vysokých školvíce


FyziologieFyziologieR. Rokyta

Učebnice fyziologie předkládaná čtenářům je určena především studentům na lékařských fakultách. Autoři se v ní snaží co nejpřístupnější formou vysvětlit zákonitosti fyziologických pochodů v lidském organizmu v normálními patologickém proce...více


Memorix - Neodkladné stavy v medicíněMemorix - Neodkladné stavy v medicíněS. Müller

více


< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >