Máj zajímavosti

Máj
https://www.databazeknih.cz/img/books/25_/253979/bmid_maj-oVU-253979.jpg 4 5967 5967

Vrcholné dílo průkopníka novodobé poezie K. H. Máchy, lyricko-epická báseň, v níž autor oslavuje krásu přírody a ústy hrdiny pronáší svoje odvážné myšlenky o tajemství smrti a věčnosti.

Zajímavosti (13)

https://literarni-kavarna.knizniklub.cz/clanek/63965-vytvarnice-mila-furstova-ziju-v-anglii-ale-dusi-mam-ceskou
Dokončením ilustrací k dílu Karla Hynka Máchy Máj zakončila výtvarnice Míla Fürstová práci na třech zásadních knihách české literatury. První byla Kytice Karla Jaromíra Erbena (Naďa2411)


K. H. M. musel do své básně zařadit i jednu vlasteneckou báseň, která je hned na začátku knihy. Kdyby tak neučinil, nedošlo by vůbec k samotnému tisku. (Petr874)


Rozhlasová dramatizace díla s Rudolfem Hrušínským: https://vltava.rozhlas.cz/maj-genialni-basen-karla-hynka-machy-v-jedinecnem-prednesu-rudolfa-hrusinskeho-5054886 (Teckovana)


".. Karel Havlík, přítel Karla Hynka Máchy a K. Jar. Erbena, narodil se 12. 1. 1811 v Žebráce a zemřel 12. března 1884 jako okresní soudce v Poděbradech.
Byl snad nejbližším důvěrníkem Máchovým a první a jediný, jenž v rukopisu četl Máj.
Viz nekrolog jeho v "Osvětě" 1884 str. 468, napsaný od F. Čenského."

(Úvod, kniha: Karel Jaromír Erben: Kytice z pověstí národních, literárně historický úvod napsal Ladislav Quis, rok 1901) (Cusco)


Ve své době byl Máj kritiky nepochopen a některými (Slavomír Tomíček) dokonce dehonestován a potupován (chaera)


Nejmenší vydání této knihy má 35x28 mm. Jeden z výtisků můžete spatřit v expozici pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit. (chaera)


Mácha se nechal při psaní Máje inspirovat příběhem o Hynku Schiffnerovi z Dubé, který spáchal roku 1774 otcovraždu kvůli své lásce. (chaera)


Krajina popisovaná v Máji je skutečnou krajinou v okolí dnešního Máchova jezera. (chaera)


Hlavní postavy jsou v básni rozmístěny tak, aby se nepotkaly; Mácha tak potlačuje posílení děje prostřednictvím jejich potenciálního vzájemného působení. (chaera)


Rukopis Máje byl objeven během první světové války v Katusicích u Mladé Boleslavi v pozůstalosti obrozence Jana Nepomuka Krouského. (chaera)


Několik veršů Máje recituje dr. Skružný (Rudolf Hrušínský) ve filmu Vesničko má středisková. (chaera)


V roce 2008 režisér F. A. Brabec zpracoval knižní předlohu do podoby filmu. (chaera)


Osudy básníka Karla Hynka Máchy byly rozeklané, ani jeho básnická skladba Máj nebyla přijímána jednoznačně - ostatně právě k ní, pásmo v dobové transkripci jako Mág, název filmu odkazuje. Režisér František Vláčil se snažil pásmo životopisných událostí ozvláštnit poetickým nazíráním, avšak výsledek přesto svírá těžkopádnost, obraz vnitřně rozervaného umělce zůstává plochý. (oficiální text distributora) (WEIL)