Jan Racek knihy

česká, 1905 - 1979

Knihy (15)

Baroko 1934 (1. vydání )


Beethoven 1956


Bratří Mrštíkové a jejich citový vztah k Leoši Janáčkovi a Vítězslavu Novákovi 1940


Česká hudba od nejstarších dob do počátku 19. století 1958


Duch českého hudebního baroka 1940


Italské monodie z doby raného baroku v Čechách 1945


Katalog výstavy "Leoš Janáček, osobnost a dílo" 1948


Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. 3. díl, 1. část: Dílo literární a hudební 1973


Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl: Doba prostředí a situace 1970


Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl: Život 1972


Leoš Janáček v mých vzpomínkách 1975 (1. vydání )


Leoš Janáček: člověk a umělec 1963


Motiv Vltavy 1944


Pavel Křížkovský 1955


Slezsko, český stát a česká kultura 1946