Leoš Janáček

štítky

36 knih


Opera nás baví 98% Opera nás baví 2005, Anna Novotná

Milé děti, nebojte se opery! Opera není jen pro dospělé ale je i pro vás. Když si v této knize přečtete operní příběhy a seznámíte se s hlavními postavami, budete jí v divadle lépe rozumět. Dozvíte se také, kdo ji napsal... více


U Janáčků: Podle vyprávění Marie Stejskalové 91% U Janáčků: Podle vyprávění Marie Stejskalové 1959, Marie Trkanová

Výpověď služebné v rodině Leoše Janáčka, Marie Stejskalové, poskytuje zajímavý pohled na umělcův každodenní život i obraz doby, v níž žil a tvořil. Kniha vznikla na základě "Kroniky" Marie Stejskalové, služebné v rodině... více


Po zarostlém chodníčku 78% Po zarostlém chodníčku 1967, František Kožík

Podtitul : sblížení s Leošem Janáčkem Kniha, která chce podle autorových slov "převyprávět prostě a láskyplně život Leoše Janáčka, aby ti, jimž dosud zůstal cizí, našli k němu cestu". Vyprávění je založeno na svědomitém... více
Janáček I: Osiřelý kos,1854–1914 100% Janáček I: Osiřelý kos,1854–1914 2018, John Tyrrell

První svazek dosud nejpodrobnější monografie o Janáčkovi představuje originálního hudebního tvůrce v širokých i překvapivých souvislostech. Tyrrell čtivě mapuje skladatelův život a tvorbu až do jeho šedesátých narozen... více


Hukvaldská štafeta 100% Hukvaldská štafeta 2016, Jan Václav Sládek

Hukvaldská štafeta – črty, autobiografické vzpomínky, fejetony… Hukvaldský rodák, akademický malíř Jan Václav Sládek (1909 – 1992), nebyl jen malířem. Pozoruhodná je i jeho literární tvorba. V ní se stejně jako ve výtva... více


Janáček – Hukvaldy 100% Janáček – Hukvaldy 1971, Josef Sudek

Soubor fotografií, zmocňujících se výtvarnou řečí rodného kraje, a tím i života a díla českého hudebního skladatele a hudebního teoretika, je dílem zasloužilého umělce a milovníka Janáčkovy hudby. Citáty ze skladatelova ... více


„Paměti: Zdenka Janáčková - můj život“ 100% „Paměti: Zdenka Janáčková - můj život“ 1998, Marie Trkanová

Paměti manželky skladatele Leoše Janáčka sepsala autorka jako historický doklad pro poznávání psychologie Leoše Janáčka. více


Janáček II: Car lesů, 1914–1928 90% Janáček II: Car lesů, 1914–1928 2021, John Tyrrell

Ve druhém svazku monografie pokračuje autor v mapování skladatelova života a tvorby od roku 1914 do roku 1928, kdy Leoš Janáček umírá. John Tyrrell se detailně věnuje skladatelovu vrcholnému tvůrčímu období. Jsou zde... více


Hukvaldské siluety 100% Hukvaldské siluety 1990, Jan Václav Sládek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hukvaldské miniatury 100% Hukvaldské miniatury 1979, Jan Sládek

Památce Leoše Janáčka. více


Leoš Janáček ve fotografiích 100% Leoš Janáček ve fotografiích 2008, Jiří Zahrádka

Výpravná publikace, vycházející zásluhou renomovaných badatelů Svatavy Přibáňové a Jiřího Zahrádky, zpřístupňuje širokému okruhu zájemců o život a dílo Leoše Janáčka soubor všech dosud známých fotografií tohoto skladatel... více


Leoš Janáček 100% Leoš Janáček 1997, Jaroslav Vogel

Jediná souborná monografie o díle Leoše Janáčka z pera českého dirigenta J. Vogela. Obsahuje rozbor díla, sleduje skladatelův pohled na život a dokumentuje jeho nikdy nehasnoucí zájem o člověka. Hudební výklad podává výv... více


Janáček ve vzpomínkách a dopisech 100% Janáček ve vzpomínkách a dopisech 1946, Bohumír Štědroň

Dr. Leoš Janáček, rodák z východního Lašska na pomezí moravskoslezském, může nám být vzorem, jak hudba tvoří důležitou složku nejen kultury, nýbrž i politiky. ... ... Projevil Leoš Janáček vpravdě uvědomělý příklon k R... více


Příběh Janáčkovy Její pastorkyně / The story of Janáček’s Jenůfa 80% Příběh Janáčkovy Její pastorkyně / The story of Janáček’s Jenůfa 2021, Jiří Zahrádka

V hudebních dějinách nalezneme jen málo kompozic, která mají tak poutavou a spletitou historii jako právě Janáčkova Její pastorkyňa. Dlouhá a nesnadná cesta plná usilovného hledání nových tvůrčích principů ji nakonec při... více


Po stopách Leoše Janáčka - průvodce Brnem 40% Po stopách Leoše Janáčka - průvodce Brnem 2017, Jiří Zahrádka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vyprávění o Leoši Janáčkovi 100% Vyprávění o Leoši Janáčkovi Robert Smetana

Autor, známý muzikolog vypráví o životě a díle Skladatele Leoše Janáčka. Titul vchází ke 20 výročí úmrtí mistra. více


Divadlo nesmí býti lidu komedií – Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně 80% Divadlo nesmí býti lidu komedií – Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně 2018, Jiří Zahrádka

Kniha usiluje o detailní zachycení vzájemných vztahů Leoše Janáčka, přední osobnosti světové hudby 20. století, a Národního divadla v Brně, nejvýznamnější divadelní instituce na Moravě. Bylo to spojení pevné a pro obě st... více


Leoš Janáček: člověk a umělec 100% Leoš Janáček: člověk a umělec 1963, Jan Racek

Nová monografie o Leoši Janáčkovi předního znalce jeho života a díla zachycuje všechny podstatné okamžiky Mistrova života i charakteristické rysy a znaky jeho osobnosti. Přináší především podrobný popis a slohový rozbor ... více


Katalog výstavy "Leoš Janáček, osobnost a dílo" 100% Katalog výstavy "Leoš Janáček, osobnost a dílo" 1948, kolektiv autorů

Vydáno u příležitosti Janáčkova festivalu a výstavy probíhající v době od 2. do 30. května 1948 za redakce univerzitního profesora Jana Racka a odborné spolupráce dr. C. Hálové-Jahodové a prof. Th. Strakové. // Půdorysy ... více


Brněnskou stopou Leoše Janáčka 80% Brněnskou stopou Leoše Janáčka 1988, Jindřich Uher

Místopisná a propagační publikace zachycující slovem, fotografií i kresbou brněnské ulice a domy, které byly spojeny s působením Leoše Janáčka (1854-1928). // Kresby: Ludmila Soukupová; reprodukce fotografií: Jitka Kučer... více