Antonín Podlaha

česká, 1865 - 1932

Nahrávám...
Přidat knihu

Knihy (20)


Almanach Marianský vydaný na památku Marianského kongressu v Praze 1905

Almanach Marianský vydaný na památku Marianského kongressu v Praze 1905(1905, 1. vydání 1905)
Bedřich Nietzsche a jeho filosofie

Bedřich Nietzsche a jeho filosofie(1903)
Biblické dějiny pro školu i dům

Biblické dějiny pro školu i dům(1902)
Český slovník bohovědný

Český slovník bohovědný(1916)
Dějiny arcidiecése pražské od konce století XVII. do počátku století XIX. Díl 1.

Dějiny arcidiecése pražské od konce století XVII. do počátku století XIX. Díl 1.(1917)
Ilustrovaný katalog pokladu chrámu Sv. Víta v Praze

Ilustrovaný katalog pokladu chrámu Sv. Víta v Praze(1905)
Ilustrovaný průvodce metropolitním chrámem Svatého Víta v Praze

Ilustrovaný průvodce metropolitním chrámem Svatého Víta v Praze(1929)
Katolická liturgika: Učebná kniha pro střední školy

Katolická liturgika: Učebná kniha pro střední školy(1904)
Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci u Prahy - kolébka křesťanství v Čechách

Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci u Prahy - kolébka křesťanství v Čechách(1937, 1. vydání 1937)
Posvátná místa království Českého - Arcidiecese Pražská Díl V.: Vikariát Libocký

Posvátná místa království Českého - Arcidiecese Pražská Díl V.: Vikariát Libocký(1911)
Posvátná místa království Českého - Arcidiecese Pražská Díl VI.: Vikariáty Sedlčanský a Votický

Posvátná místa království Českého - Arcidiecese Pražská Díl VI.: Vikariáty Sedlčanský a Votický(1912)
Posvátná místa království českého, Arcidiecese pražská díl II., Vikariáty: Berounský, Bystřický a Plzeňský

Posvátná místa království českého, Arcidiecese pražská díl II., Vikariáty: Berounský, Bystřický a Plzeňský(1908)
Posvátná místa království českého, Arcidiecese pražská díl III., Vikariáty: Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský

Posvátná místa království českého, Arcidiecese pražská díl III., Vikariáty: Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský(1909)
Posvátná místa království českého, Arcidiecese pražská díl IV. Vikariáty: Kolínský a Rokycanský

Posvátná místa království českého, Arcidiecese pražská díl IV. Vikariáty: Kolínský a Rokycanský(1910)
Slova, která pronesl ctihodný biskup Antonín Podlaha v den tisícího výročí mučednické smrti svatého Václava, vévody a dědice země

Slova, která pronesl ctihodný biskup Antonín Podlaha v den tisícího výročí mučednické smrti svatého Václava, vévody a dědice země (1937)
Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. VI, Politický okres Mělnický

Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. VI, Politický okres Mělnický(1899, 1. vydání 1899)
Velký katechismus katolického náboženství

Velký katechismus katolického náboženství(1947)
Výklad katechismu; Životopis J. kn. Milosti Leona svob. pána ze Skrbenských; Čtvero knih o následování Krista.

Výklad katechismu; Životopis J. kn. Milosti Leona svob. pána ze Skrbenských; Čtvero knih o následování Krista.(1900)
Z řečí biskupa Dra Antonína Podlahy

Z řečí biskupa Dra Antonína Podlahy(1932)
Život Pána Ježíše

Život Pána Ježíše(1905)