zážitková pedagogika

štítky

13 knih


Zlatý fond her I.Zlatý fond her I.2008, Miloš Zapletal

Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Nejznámější a nejúspěšnější hry pro dospívající a dospělé, které vznikly na kurzech Prázdninové školy Lipnice během prvních dvaceti let trvání tohoto experim... více


Příručka instruktora zážitkových akcíPříručka instruktora zážitkových akcí2008, Radek Pelánek

Co jsou to zážitkové akce? Jak zorganizovat zážitkovou akci? Jak funguje instruktorský tým? Co je to dramaturgie akce? Jak úspěšně uvést hru? Kolika způsoby se dá z běhání udělat hra? Jak dobře uvést pocitový program? Ja... více


Přírodní škola - cesta jako cílPřírodní škola - cesta jako cíl2012, František Tichý

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. je jedním z prvních alternativních pedagogických projektů vzniklých na našem území po listopadu 1989. V průběhu své téměř 20leté historie shromáždili autoři projektu řadu mimořádných zkuš... více
Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanostiJezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti2011, Petr Polehla

Jezuitské divadlo mělo primárně vzdělávací a výchovnou funkci a bylo zakomponováno do řádového školského systému, jehož cíle lze shrnout do sousloví docta pietas (učená zbožnost, resp. učenost a zbožnost). Publikace se s... více


Fenomén Foglar (sborník)Fenomén Foglar (sborník)2007, kolektiv autorů

Ke stému výročí narození Jaroslava Foglara vydala Prázdninová škola Lipnice – edice časopisu Gymnasion, ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara sborník nazvaný Fenomén Foglar. Sborník sleduje Jaroslava Foglar... více


Zážitková pedagogikaZážitková pedagogika2019, Ivo Jirásek

Teoretické zpracování oboru zaměřujícího se na osobnostní a týmový rozvoj prostřednictvím přímých prožitkových situací je v českém prostředí zcela novým počinem. Na rozdíl od dříve publikovaných praktických a metodických... více


Zážitkově pedagogické učeníZážitkově pedagogické učení2009, Radek Hanuš

Metodicko-praktický materiál pro pedagogy zajímající se o zážitkovou pedagogiku. Autoři objasňují pojmy projektování, dramaturgie, programové oblasti, hry a prostředky. Kniha přináší množství praktických příkladů a inspi... více


Instruktorský slabikářInstruktorský slabikář2016, kolektiv autorů

Jedná se o metodickou příručku pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové pedagogiky. Kniha je společným dílem kolektivu autorů z týmu Instruktorského kurzu Pšl. Propojením zkušeností skutečných osobností a lídrů v naš... více


Deset let HalahojeDeset let Halahoje2012, Petr Kuběnský

Vzpomínkový sborník, shrnující desetiletou historii zážitkové organizace Halahoj v článcích, fotkách a rozhovorech. více


Učení zážitkem a hrouUčení zážitkem a hrou2007, Daniela Zounková

Vzdělávání zážitkem má několik základních charakteristik, mezi něž patří například snaha o osobní rozvoj, prvek dobrodružství, které nemusí mít nutně povahu fyzické zátěže, jistou míru nejistoty a přijímání rizik, elemen... více


Allan Gintel – zážitková pedagogika a výchova v přírodě: cesty vedou dálAllan Gintel – zážitková pedagogika a výchova v přírodě: cesty vedou dál2013, Ivo Jirásek

Sborník věnovaný osobnosti iniciátora a zakladatele projektu Gymnasion, Prázdninové školy Lipnice, několika nadací a řady dalších společností. Odborné studie, osobní vzpomínky, reflexe či vyznání více než třiceti autorek... více


Sportujeme (nejen) na dětském tábořeSportujeme (nejen) na dětském táboře2020, Aleš Kaplan

Publikace je zaměřena na význam sportu v životě dětí s ohledem na jejich věk a na přehled sportovních aktivit využívaných v podmínkách dětského tábora, případně v rámci volnočasových aktivit. Tento přehled je vytvořen na... více


Škola trochu jinak aneb Projektové vyučování v teorii i praxiŠkola trochu jinak aneb Projektové vyučování v teorii i praxi1995, Jitka Kašová

Popis knihy není zatím k dispozici. více