pohřebiště

štítky

33 knih


Kosti v písku 89% Kosti v písku 2008, Kathy Reichs

Mrtvých začíná přibývat. Soudní antropoložka Temperance Brennanová je povolána do Jižní Karolíny, aby zaskočila za nesvědomitého kolegu a ujala se studentů letního archeologického kurzu, kteří pracují na vykopávkách star... více


Hroby předků 93% Hroby předků 1996, Michal Lutovský

Sonda do života a smrti dávných Slovanů Autor poutavým způsobem líčí archeologický průzkum některých slovanských mohyl v jižních Čechách, zejména u Kožlí na Písecku. více


Abúsír: V srdci pyramidových polí 97% Abúsír: V srdci pyramidových polí 2017, Miroslav Verner

Archeologická expedice Českého (dříve Československého) egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působí v Egyptě od počátku 60. let minulého století. Pracovala a pracuje na více místech, hlav... více
Golemova kletba 97% Golemova kletba 2022, Martina Hohenberger

Prokop Samsa, bývalý důstojník elitní jednotky, si prošel soukromým peklem. Na útěku před svou minulostí se skrývá na šumavské samotě, uprostřed hlubokých lesů a ponurých bažin. Jednoho dne pronásleduje na slati tajemnou... více


Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů 100% Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů 2009, Petra Vlčková

Publikace uceleně představuje pohřbívání a zádušní představy egyptské civilizace v proměnách času od samotných počátků jejich vývoje, přes hlavní období faraonské historie (Stará, Střední a Nová říše, Pozdní doba, řecko-... více


Jak se kopou keltské hroby 100% Jak se kopou keltské hroby 1999, Jiří Waldhauser

Laténská pohřebiště ze 4.-3. století v Čechách. Výsledky archeologických výzkumů keltských hrobů na území Čech. Součástí knihy je katalog známých nalezišť a mapa. více


Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky 90% Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky 2023, Jana Tischerová

Kniha „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“ je prvním velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy. Publikace obsahuje cca 80 % dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na zákla... více


Olomouc - Slavonín (U hvězdárny) mladohradištní pohřebiště 0% Olomouc - Slavonín (U hvězdárny) mladohradištní pohřebiště 2008, Jakub Vrána

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Laténské pohřebiště v horním Polabí 0% Laténské pohřebiště v horním Polabí 2009, Tomáš Mangel

Předkládaná studie si klade za cíl komplexní hodnocení fenoménu plochých pohřebišť doby laténské rozšířených v regionu horního toku Labe a Metuje, tj. na území přibližně vymezeném spojnicemi obcí Hořice – Náchod – Opatov... více


Místa zastaveného času % Místa zastaveného času 2021, Jiří Mach

Regionální autor Jiří Mach z Dobrušky se tentokrát zaměřil na místa posledních odpočinků našich předků v regionu Orlických hor a podhůří. Zajímavou formou seznamuje čtenáře s těmito místy od nejstarších až po ty současné... více


Knovízská kultura ve středních Čechách 0% Knovízská kultura ve středních Čechách 1973, Jiří Hrala

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Das Brandgräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit von Pňov 0% Das Brandgräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit von Pňov 1970, Alena Rybová

Rozbor hrobového inventáře byl pořízen z hlediska celkového charakteru nalezených předmětů a podle jejich kombinace v jednotlivých hrobech. Relativní chronologie a datování hrobů je podkladem pro klasifikaci mladší doby ... více


Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích 0% Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích 2016, Zdeněk Smetánka

Publikace katalogu dosud nejrozsáhlejšího středověkého pohřebiště, prozkoumaného Zdeňkou Jelínkovou resp. Krumphanzlovou v letech 1954-1960 v Praze Lahovicích, doplněná o výsledky nově provedené antropologické analýzy ko... více


Mittelbronzezeitliche Hügelgräberfelder in Westböhmen 0% Mittelbronzezeitliche Hügelgräberfelder in Westböhmen 1970, Eva Čujanová-Jílková

Jádro publikace tvoří katalog středobronzových mohylových pohřebišť v západních Čechách, zachycující všechny dostupné materiály vykopávek mimo předměty uložené ve vídeňském muzeu. Údaje katalogu zahrnují popis předmětu,n... více


Fotografova hřbitovní překvapení 0% Fotografova hřbitovní překvapení 2025, Richard Ulman

Fotografická publikace dokumentuje neobvyklé hroby a jejich originální uměleckou výzdobu. V tomto svazku se autor zaměřil na funerální objekty, u kterých se projevila humorná kreativita pozůstalých nebo ji na zajímavosti... více


Vznik a počátky národa česko-slovenského 0% Vznik a počátky národa česko-slovenského 1924, Jindřich Matiegka

Rok vydání není jistý, rozhodně ne po r. 1924. Pravěk až raný středověk - archeologické výzkumy, pohřebiště, kmeny a národy... více


Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě % Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě 2020, Martin Golec

Doba halštatská (800–450 př. Kr.) je první etapou doby železné na našem území. Do dnešních dob se z ní dochovalo velké množství archeologických nálezů, významné jsou zejména rozměrné pohřební monumenty. Je však paradoxem... více


Langobardský meč 0% Langobardský meč 2016, kolektiv autorů

Kniha rozebírá restaurátorský zásah na langobardském meči z doby stěhování národů. Popisuje také archeologický průzkum lokality a dobu Langobardů v Čechách. více


Pohřebiště Palárikovo v kontextu plochých keltských pohřebišť ve středním Podunají % Pohřebiště Palárikovo v kontextu plochých keltských pohřebišť ve středním Podunají 2021, Blažej Beňadík

Predkladaná práca ponúka výsledky komplexného vyhodnotenia pohrebiska v Palárikove a jeho zaradenia do sústavy laténskych pohrebísk na Slovensku. Napriek tomu, že pohrebisko nebolo preskúmané celé, 95 objavených hrobovýc... více


Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi 0% Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi 2013, Miroslav Dobeš

Popis knihy není zatím k dispozici. více