dějiny architektury

štítky

31 knih


Deset knih o architektuře 91% Deset knih o architektuře 2001, Marcus Vitruvius Pollio

V roce 1415 byl v klášteře St. Gallen nalezen rukopis Vitruviova díla o architektuře a příbuzných oborech, známý dnes pod názvem Deset knih o architektuře, latinsky De architectura libri X. Dílo se dělilo na 10 knih: ... více


Brno moderní 88% Brno moderní 2016, Vladimír Šlapeta

Velký průvodce po architektuře 1890–1948. Publikace, jež navazuje na úspěšnou řadu průvodců Praha moderní, představí slovem a obrazem přes sto významných staveb, jež v moravské metropoli vznikly od nástupu secese přes h... více


...ismy: Jak chápat architekturu 76% ...ismy: Jak chápat architekturu 2006, Jeremy Melvin

Chronologický přehled slohů, směrů, stylů, trendů, hnutí i skupin v architektuře od starověku po současnost. Každému stavebnímu, později architektonickému slohu či směru jsou věnovány dvě strany, které obsahují definici... více
Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Architektura 91% Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Architektura 2009, Dalibor Prix

Kniha svým rozsahem i čtenářským určením navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj architektury od raně středověkých počátků po současnost. Postihuje tak h... více


Moderní architektura: kritické dějiny 91% Moderní architektura: kritické dějiny 2004, Kenneth Frampton

Britský historik a kritik architektury Kenneth Frampton (nar. 1930) je v současnosti jedním z nejrespektovanějších znalců a teoretiků moderní architektury. Dlouhodobě působí jako profesor na Graduate School of Architectu... více


Archistorie - vyprávění o architektuře 88% Archistorie - vyprávění o architektuře 2020, Magdalena Jeleńska

Víš, které známé architektonické památky byly postaveny z cihel a které z kamene? Jaké výhody má železobeton a proč se dnes používá tak často ve stavebnictví sklo? Už jsi někdy slyšel pojmy jako centrální stavba nebo baz... více


Tisíciletý vývoj architektury 80% Tisíciletý vývoj architektury 1979, Josef Pechar

Kniha uvádí hlavní etapy historického vývoje architektury a její soudobé tendence, obsahuje přehled o světovém vývoji architektury, stavbě sídel a stavebnictví. Seznamuje s příčinami, dobou a místy vzniku vrcholných etap... více


Brno moderní II 73% Brno moderní II 2019, Vladimír Šlapeta

Velký průvodce po architektuře 1949–2000 Dějinné peripetie druhé poloviny 20. století zanechaly na tváři moravské metropole možná překvapivě pestrý otisk. Stopy sorely nacházíme na sídlištích brněnských předměstí, zář... více


Dějiny architektury 87% Dějiny architektury 1993, Michael Raeburn

Hlavní vývojové tendence architektury západoevropské oblasti od antiky až do současnosti. Doslov a odborná revize textu Rostislav Švácha. více


O architektech - Životy, díla, teorie 70% O architektech - Životy, díla, teorie 2004, Liselotte Ungers

Informativní a zároveň zábavné uvedení ke dvoutisícileté historii evropské a americké architektury, přibližující zároveň myšlenky a poučky, které dodnes představují pro architekty určité měřítko a jejichž znalost je před... více


Dějiny architektury 64% Dějiny architektury 2008, Jan Gympel

Stručný přehled dějin světové architektury (s důrazem na architekturu evropskou) od dob antiky po 2. polovinu 20. století. Kapitoly shrnují charakteristické rysy architektonické tvorby v jednotlivých slohových obdobíc... více


Technika v antice 90% Technika v antice 2013, Brigitte Cech

Velmi úspěšná kniha rakouské archeoložky na řadě textových a obrazových podkladů skvěle prezentuje, co dokázali v oblasti techniky lidé v období řeckého a římského starověku. Mnohá antická technická díla, nebo aspoň jeji... více


Světové klenoty UNESCO 100% Světové klenoty UNESCO 2020, Jan Pohunek

Průvodce seznamem památek UNESCO. Skladba míst v seznamu je velmi petsrá, objevují se v něm jak přírodní a kulturní památky, tak i celé krajiny. Něktreré z nich jsou vrcholnými díly, jaké dokázala lidská civilizace stvoř... více


Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů 100% Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů 2009, Petra Vlčková

Publikace uceleně představuje pohřbívání a zádušní představy egyptské civilizace v proměnách času od samotných počátků jejich vývoje, přes hlavní období faraonské historie (Stará, Střední a Nová říše, Pozdní doba, řecko-... více


Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918-1938. 1, Státní hornické kolonie 100% Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918-1938. 1, Státní hornické kolonie 2014, Alena Sellnerová

První díl publikace Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938 se věnuje hornickým koloniím postaveným československým státem v prostoru severočeské hnědouhelné pánve. Autoři se zaměřili na dosud stál... více


Gruzie - Od bájné Kolchidy po dnešek 70% Gruzie - Od bájné Kolchidy po dnešek 1981, Edith Neubauer

Přehledný výklad vývoje gruzínské architektury od 4. do 18. století zachycuje vyznamné stavební památky v období raně feudálních vztahů a utváření křesťanské kultury od 4. do poloviny 7. století a v době feudální roztříš... více


Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. 100% Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. 2018, Ludmila Hůrková

Publikace Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. je věnována vývoji venkovského stavitelství v pěti správních krajích rozkládajících se z větší části na území Moravy a Slezska. Soustředí... více


Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století II. 100% Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století II. 2020, Ludmila Hůrková

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století II. navazují na první knihu vydanou roku 2018 a obsahující výběrové studie k patnácti vesnicím převážně na území Moravy a Slezska. Aktuální svazek poj... více


Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – vybrané stavby 100% Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – vybrané stavby 2019, Ludmila Hůrková

Publikace je věnována podobně jako předchozí svazek v této řadě (Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I.) historickému a stavebnímu vývoji venkovského stavitelství. Pozornost je tentokrát... více


1920–2020 Praha–Tokio: Vlivy, paralely, tušení společného 100% 1920–2020 Praha–Tokio: Vlivy, paralely, tušení společného 2021, Aleš Trnka

Publikace na 320 stranách představuje architekturu v průběhu celého století, od japonských staveb Jana Letzela, Bedřicha Feuersteina a zejména Antonína Raymonda, jenž je označován za jednoho ze zakladatelů moderní archit... více