vlastnictví

štítky

15 knih


Vlastnictví a svobodaVlastnictví a svoboda2008, Richard Pipes

Přesvědčivá studie dějin významného amerického historika (narozen 1923 v Těšíně) se zabývá historickým vývojem vlastnických práv a tím, jak tento vývoj ovlivnil rozvoj hospodářských a politických svobod ve společnosti. A... více


Smysl konzervatismuSmysl konzervatismu1993, Roger Scruton

Základní politologické dílo anglického myslitele. Rozsáhlá práce jedinečná nejen u nás, kde jde o první knihu svého druhu vůbec. Kniha je základní prací o konzervativním myšlení a zároveň přímou aplikací tohoto myšlení n... více


Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná právaNový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva2014, Kristina Kedroňová

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občan... více
Vlastnictví bytuVlastnictví bytu2006, Markéta Selucká

V publikaci a na CD naleznete: informace k výstavbě bytových domů, převodu bytů mezi vlastníky vše o bytu z hlediska předmětu vlastnického práva rozbor práv a povinností vlastníků vybrané související právní předp... více


Vlastnictví bytů – kondominiumVlastnictví bytů – kondominium2017, Pavel Petr

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dok... více


Co je to vlastnictví? aneb Hledání principů práva a vládyCo je to vlastnictví? aneb Hledání principů práva a vlády2022, Pierre-Joseph Proudhon

Co je to vlastnictví aneb Hledání principů práva a vlády (1840) je poměrně raný, ale snad nejznámější text Pierra-Josepha Proudhona. Začíná často citovanou větou „Vlastnictví je krádež.“ Nutno upřesnit, že nebrojí proti ... více


Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků -- 134 otázek & odpovědí z praxeVlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků -- 134 otázek & odpovědí z praxe2011, Jiří Čáp

Vlastnictví bytů, činnost společenství vlastníků jednotek a správa domu, převody vlastnictví jednotek, práva a povinnosti vlastníků jednotek a vše, co s touto problematikou souvisí je z hlediska právní úpravy předmětem z... více


Vlastnictví bytů a nebytových prostorVlastnictví bytů a nebytových prostor2009, Tomáš Dvořák

Vlastnictví bytů a nebytových prostor prožívá v České republice v posledních letech nebývalý rozkvět. Absolutní většina nové bytové výstavby, jakož i veškeré převody družstevních bytů a nebytových prostor do vlastnictví ... více


Vlastnictví a nájem bytuVlastnictví a nájem bytu1995, Josef Fiala

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.: Vlastnictví a nájem bytu. Podle novely občanského zákoníku č. 267 / 1994 Sb. více


Vlastnictví obceVlastnictví obce1993, Miloslav Melion

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Česká vesnice - Vlastnictví půdy a společenské vztahy v procesu změn v období socializaceČeská vesnice - Vlastnictví půdy a společenské vztahy v procesu změn v období socializace1974, Jiřina Svobodová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárstvíVlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárství2017, Karel Eliáš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentářZákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář2020, Jakub Hanák

Praktický komentář k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), popisuje vyvlastnění jako standardní nástroj k prosazení veřejného zájmu. Předkláda... více


Pozemkové vlastnictvíPozemkové vlastnictví2020, Hana Adamová

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které p... více


Pokud neprodáte, jako byste nebyliPokud neprodáte, jako byste nebyli2012, David Gruber

Vážení čtenáři, čeká vás 111 stručných rad, seřazených do deseti kapitol. Zde jsou jejich bližší charakteristiky: Kapitola první – prodej, směna, vlastnictví. O tom, že všichni jsme vlastně prodejci a nikdo před prodejem... více