vlastnictví

štítky

16 knih


Vlastnictví a svoboda 63% Vlastnictví a svoboda 2008, Richard Pipes

Přesvědčivá studie dějin významného amerického historika (narozen 1923 v Těšíně) se zabývá historickým vývojem vlastnických práv a tím, jak tento vývoj ovlivnil rozvoj hospodářských a politických svobod ve společnosti. A... více


Smysl konzervatismu 87% Smysl konzervatismu 1993, Roger Scruton

Základní politologické dílo anglického myslitele. Rozsáhlá práce jedinečná nejen u nás, kde jde o první knihu svého druhu vůbec. Kniha je základní prací o konzervativním myšlení a zároveň přímou aplikací tohoto myšlení n... více


Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva 80% Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva 2014, Kristina Kedroňová

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občan... více
Vlastnictví bytu 80% Vlastnictví bytu 2006, Markéta Selucká

V publikaci a na CD naleznete: informace k výstavbě bytových domů, převodu bytů mezi vlastníky vše o bytu z hlediska předmětu vlastnického práva rozbor práv a povinností vlastníků vybrané související právní předp... více


Vlastnictví bytů – kondominium 60% Vlastnictví bytů – kondominium 2017, Pavel Petr

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dok... více


Co je to vlastnictví? aneb Hledání principů práva a vlády 60% Co je to vlastnictví? aneb Hledání principů práva a vlády 2022, Pierre-Joseph Proudhon

Co je to vlastnictví aneb Hledání principů práva a vlády (1840) je poměrně raný, ale snad nejznámější text Pierra-Josepha Proudhona. Začíná často citovanou větou „Vlastnictví je krádež.“ Nutno upřesnit, že nebrojí proti ... více


Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář 0% Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář 2020, Jakub Hanák

Praktický komentář k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), popisuje vyvlastnění jako standardní nástroj k prosazení veřejného zájmu. Předkláda... více


Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků -- 134 otázek & odpovědí z praxe 0% Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků -- 134 otázek & odpovědí z praxe 2011, Jiří Čáp

Vlastnictví bytů, činnost společenství vlastníků jednotek a správa domu, převody vlastnictví jednotek, práva a povinnosti vlastníků jednotek a vše, co s touto problematikou souvisí je z hlediska právní úpravy předmětem z... více


Pozemkové vlastnictví 0% Pozemkové vlastnictví 2020, Hana Adamová

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které p... více


Vlastnictví bytů a nebytových prostor 0% Vlastnictví bytů a nebytových prostor 2009, Tomáš Dvořák

Vlastnictví bytů a nebytových prostor prožívá v České republice v posledních letech nebývalý rozkvět. Absolutní většina nové bytové výstavby, jakož i veškeré převody družstevních bytů a nebytových prostor do vlastnictví ... více


Pokud neprodáte, jako byste nebyli 0% Pokud neprodáte, jako byste nebyli 2012, David Gruber

Vážení čtenáři, čeká vás 111 stručných rad, seřazených do deseti kapitol. Zde jsou jejich bližší charakteristiky: Kapitola první – prodej, směna, vlastnictví. O tom, že všichni jsme vlastně prodejci a nikdo před prodejem... více


Vlastnictví a nájem bytu 0% Vlastnictví a nájem bytu 1995, Josef Fiala

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.: Vlastnictví a nájem bytu. Podle novely občanského zákoníku č. 267 / 1994 Sb. více


Vlastnictví obce 0% Vlastnictví obce 1993, Miloslav Melion

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Česká vesnice - Vlastnictví půdy a společenské vztahy v procesu změn v období socializace 0% Česká vesnice - Vlastnictví půdy a společenské vztahy v procesu změn v období socializace 1974, Jiřina Svobodová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vlastnícke režimy a majetkové konflikty v 20. storočí: Nemecko a Československo v medzinárodnom kontexte % Vlastnícke režimy a majetkové konflikty v 20. storočí: Nemecko a Československo v medzinárodnom kontexte 2022, Roman Holec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárství 0% Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárství 2017, Karel Eliáš

Popis knihy není zatím k dispozici. více