právo životního prostředí

štítky

9 knih


Ochrana zvířat v právuOchrana zvířat v právu2013, Vojtěch Stejskal

Monografie „Ochrana zvířat v právu“ je v české odborné literatuře prvním komplexním zpracováním tématu vývoje a současného stavu právní úpravy týkající se zvířat. Výklad vzniku a formování novodobé ochrany zvířat prostře... více


Právo životního prostředí: obecná částPrávo životního prostředí: obecná část2016, Ivana Průchová

Vedle Právo životního prostředí: zvláštní část se jedná o druhou část učebnice, věnovanou institutům a prostředkům obecné části práva životního prostředí. Dohromady tvoří nedílný celek, který provede studenty celým dvous... více


Právo životního prostředíPrávo životního prostředí2015, Miloš Tuháček

Potřebujete získat základní přehled v právu životního prostředí, nebo jej prohloubit? Pak je tu tato ojedinělá kniha na českém trhu s právní literaturou! Naleznete v ní na jednom místě všechny důležité informace týkající... více
Právo životního prostředí: zvláštní částPrávo životního prostředí: zvláštní část2015, Ivana Průchová

Na tuto publikaci navazuje učebnice Právo životního prostředí: obecná část. Tato učebnice se zabývá způsobem ochrany nejdůležitějších složek životního prostředí (mj. ovzduší, vody, půdy a přírody) a regulací činností oh... více


Právo životního prostředíPrávo životního prostředí2010, Milan Damohorský

Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvanti... více


Pozemkové právo a právo životního prostředíPozemkové právo a právo životního prostředí2017, Petra Polišenská

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury pozemkového práva a práva životního prostředí za období let 2014 až 2016. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího správního soudu, al... více


Soubor vybraných právních předpisů ke studiu pozemkového právaSoubor vybraných právních předpisů ke studiu pozemkového práva1992, Ivana Průchová

Záměrem katedry "Práva životního prostředí a pozemkového práva" při pořádání tohoto souboru právních předpisů bylo vytvořit pomůcku, která by jednak ušetřila čas studujícím práv, který by při studiu právní prob... více


Základy veřejného právaZáklady veřejného práva1993, Miloš Večeřa

Průřezová publikace připravená kolektivem akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Obsahuje základy teorie práva, sociologie práva, psychologie práva, ústavního práva, správního práva a veřejné správy, organiz... více


Péče o životní prostředíPéče o životní prostředí1993, Milan Pekárek

Učebnice práva životního prostředí pro posluchače právnických fakult, zejména Masarykovy univerzity. více