Valdštejnové

štítky

26 knih


Ďáblova čísla 82% Ďáblova čísla 2022, Vlastimil Vondruška

Během úřední cesty Jiřího Adama z Dobronína dojde ve Dvoře Králové k několika vraždám. Protože jednou z obětí je příslušník rodu Valdštejnů, který vede spory s majitelem vrchlabského panství, musí se tím královský písař ... více


Valdštejn a jeho doba 93% Valdštejn a jeho doba 1978, Josef Janáček

Autor v obsáhlé biografii představuje Albrechta z Valdštejna od protestantského mládí na málo významné tvrzi východočeského šlechtického rodu, přes osudové okamžiky v podobě katolické konverze, výhodného sňatku s moravsk... více


Valdštejn: Zkamenělé srdce v moci ďábla 79% Valdštejn: Zkamenělé srdce v moci ďábla 2019, Jaroslava Černá

Ve vzduchu mrazivé únorové noci roku 1634 visí něco temného. Albrecht z Valdštejna má neblahé tušení, že příští okamžiky rozhodnou o jeho dalším osudu. I přes zlé myšlenky se ovšem neubrání vzpomínkám na milovanou Lukréc... více
Valdštejnova smrt 92% Valdštejnova smrt 1970, Josef Janáček

Poutavé vyprávění o osudech Albrechta z Valdštejna jen ve zkratce nastiňuje okolnosti jeho cesty k moci a lesku, aby se pak stalo podrobným průvodcem ve vývoji událostí, utvářejících vojevůdcův život od r. 1630. Tehdy je... více


Valdštejn 78% Valdštejn 1981, Alfred Döblin

Rozsáhlá románová freska o bouřlivých událostech třicetileté války. Děj začíná krátce po bitvě na Bílé hoře a po útěku Fridricha Falckého z Čech. Končí smrtí Valdštejna a jeho protihráče Ferdinanda II. Autor charakter... více


Valdštejn: ani císař, ani král 83% Valdštejn: ani císař, ani král 1995, Josef Polišenský

Postava Albrechta z Valdštejna je v českém historickém povědomí zakořeněna jako minimálně kontroverzní, spíše však negativní. V průběhu času mu bylo vyčítáno jeho nedostatečné češství, zrada národa či jeho nebývalý poběl... více


Valdštýn a Lukrecie 69% Valdštýn a Lukrecie 1979, Ota Filip

Historická románová novela o málo známé epizodě ze života Albrechta z Valdštejna, proslulého vojevůdce z doby třicetileté války, vypráví příběh jeho nezdařeného manželství. První, exilové vydání knihy. Obálku s použit... více


Matyáš Gallas (1588-1647): Císařský generál a Valdštejnův dědic 74% Matyáš Gallas (1588-1647): Císařský generál a Valdštejnův dědic 2013, Robert Rebitsch

Vůbec poprvé má český čtenář možnost přečíst si životopis této přední vojenské osobnosti třicetileté války. Matyáš Gallas, původem italský šlechtic, vstoupil do našich dějin nejen proto, že byl v roce 1634 jmenován vrchn... více


Valdštejnova éra 73% Valdštejnova éra 2012, Vlado Ríša

Bojovný duch rodu Valdštejnů ožívá v leteckých soubojích první světové války. Kroniky karmínových kamenů pokračují dobrodružným příběhem z prostředí letců, kteří bojovali za 1. světové války v rakousko-uherské armádě. V... více


Valdštejn: Historie odcizení a snu 93% Valdštejn: Historie odcizení a snu 2002, Zdeněk Kalista

Novou ediční řadu Velké postavy českých dějin symbolicky otevírá dílo velkého českého dějepisce z řad Pekařových žáků – Zdeňka Kalisty, jež by svou úrovní i stylistickým mistrovstvím mělo předznamenávat práce následující... více


Valdštejn - Dějiny valdštejnského spiknutí 87% Valdštejn - Dějiny valdštejnského spiknutí 2008, Josef Pekař

Kniha napsaná v roce 1895 a zásadně přepracovaná a rozšířená v roce třístého jubilea Valdštejnovy smrti (1934) je zajímavá a přitažlivá zejména ze dvou důvodů. Za prvé přináší jeden z možných pohledů na závěrečná léta Va... více


Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna (1602-1633) 72% Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna (1602-1633) 1997, Marie Šedivá Koldinská

Soukromý deník českého šlechtice Adama mladšího z Valdštejna přináší unikátní svědectví o jedné z nejvýznamnějších epoch českých dějin. Privátní poznámky Adama z Valdštejna jsou svérázným a zcela autentickým svědectvím o... více


Barokní Valdštejnové v Čechách 96% Barokní Valdštejnové v Čechách 2013, Jiří Hrbek

Na aristokratickém rodu Valdštejnů lze pozorovat obecnější tendence vývoje raně novověkých Čech po Bílé hoře. Dynamicky se rozvíjející soubor jedinců spojených pod erbem se čtyřmi lvy ovlivňoval svou mocí svět kolem s... více


Valdštejnové - Závisti navzdory 76% Valdštejnové - Závisti navzdory 2024, Pavel Juřík

Valdštejnové dali českým zemím dlouhou řadu významných politiků, vojevůdců, diplomatů, církevních hodnostářů nebo mecenášů. České dějiny tak jsou i dějinami tohoto rodu. Beze sporu nejvýznamnější osobností rodu je Albrec... více


Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. Díl I., Vzestup 90% Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. Díl I., Vzestup 1934, Emanuel Zítek

Dobrodružný příběh, politické intriky a život císařského dvora ve stylu Dumasových Třech mušketýrů. První díl popisuje události z let 1627 a 1628. více


Zdeněk Brtnický z Valdštejna - Učený šlechtic a jeho deník z cest 85% Zdeněk Brtnický z Valdštejna - Učený šlechtic a jeho deník z cest 2017, Ondřej Podavka

Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1582–1623), moravský šlechtic předbělohorské doby, je autorem pozoruhodného deníku, ve kterém zachytil mnoho zajímavého o každodenním životě vyšších vrstev v českých zemích v daném období, a... více


Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. Díl III., Obrat 95% Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. Díl III., Obrat 1934, Emanuel Zítek

Dobrodružný příběh, politické intriky a život císařského dvora ve stylu Dumasových Třech mušketýrů. Třetí díl popisuje události z let 1629 až 1631. více


Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. Díl IV., Pád 93% Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. Díl IV., Pád 1934, Emanuel Zítek

Poslední díl je takřka celý věnovaný Valdštejnovi. Popisuje léta 1631 až 1634, až po jeho zavraždění v Chebu. více


Valdštejn 93% Valdštejn 2007, Eliška Fučíková

Albrecht z Valdštejna patří mezi jednu z nejznámějších osob našich dějin. Monografie Valdštejn vychází u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Praze. Soubor vědeckých příspěvků téměř padesáti českých i zahraničních ... více


Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. Díl II., Vrchol 86% Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. Díl II., Vrchol 1934, Emanuel Zítek

Dobrodružný příběh, politické intriky a život císařského dvora ve stylu Dumasových Třech mušketýrů. Druhý díl popisuje události roku 1628, především obléhání dánského města Stralsund. více