Valdštejnové

štítky

23 knih


Valdštejn a jeho dobaValdštejn a jeho doba1978, Josef Janáček

Autor v obsáhlé biografii představuje Albrechta z Valdštejna od protestantského mládí na málo významné tvrzi východočeského šlechtického rodu, přes osudové okamžiky v podobě katolické konverze, výhodného sňatku s moravsk... více


Valdštejnova smrtValdštejnova smrt1970, Josef Janáček

Poutavé vyprávění o osudech Albrechta z Valdštejna jen ve zkratce nastiňuje okolnosti jeho cesty k moci a lesku, aby se pak stalo podrobným průvodcem ve vývoji událostí, utvářejících vojevůdcův život od r. 1630. Tehdy je... více


Valdštejn: Zkamenělé srdce v moci ďáblaValdštejn: Zkamenělé srdce v moci ďábla2019, Jaroslava Černá

Ve vzduchu mrazivé únorové noci roku 1634 visí něco temného. Albrecht z Valdštejna má neblahé tušení, že příští okamžiky rozhodnou o jeho dalším osudu. I přes zlé myšlenky se ovšem neubrání vzpomínkám na milovanou Lukréc... více
ValdštejnValdštejn1981, Alfred Döblin

Rozsáhlá románová freska o bouřlivých událostech třicetileté války. Děj začíná krátce po bitvě na Bílé hoře a po útěku Fridricha Falckého z Čech. Končí smrtí Valdštejna a jeho protihráče Ferdinanda II. Autor charakter... více


Valdštejn: ani císař, ani králValdštejn: ani císař, ani král1995, Josef Polišenský

Postava Albrechta z Valdštejna je v českém historickém povědomí zakořeněna jako minimálně kontroverzní, spíše však negativní. V průběhu času mu bylo vyčítáno jeho nedostatečné češství, zrada národa či jeho nebývalý poběl... více


Valdštejnova éraValdštejnova éra2012, Vlado Ríša

Bojovný duch rodu Valdštejnů ožívá v leteckých soubojích první světové války. Kroniky karmínových kamenů pokračují dobrodružným příběhem z prostředí letců, kteří bojovali za 1. světové války v rakousko-uherské armádě. V... více


Matyáš Gallas (1588-1647): Císařský generál a Valdštejnův dědicMatyáš Gallas (1588-1647): Císařský generál a Valdštejnův dědic2013, Robert Rebitsch

Vůbec poprvé má český čtenář možnost přečíst si životopis této přední vojenské osobnosti třicetileté války. Matyáš Gallas, původem italský šlechtic, vstoupil do našich dějin nejen proto, že byl v roce 1634 jmenován vrchn... více


Valdštejn: Historie odcizení a snuValdštejn: Historie odcizení a snu2002, Zdeněk Kalista

Novou ediční řadu Velké postavy českých dějin symbolicky otevírá dílo velkého českého dějepisce z řad Pekařových žáků – Zdeňka Kalisty, jež by svou úrovní i stylistickým mistrovstvím mělo předznamenávat práce následující... více


Valdštýn a LukrecieValdštýn a Lukrecie1979, Ota Filip

Historická románová novela o málo známé epizodě ze života Albrechta z Valdštejna, proslulého vojevůdce z doby třicetileté války, vypráví příběh jeho nezdařeného manželství. První, exilové vydání knihy. Obálku s použit... více


Valdštejn - Dějiny valdštejnského spiknutíValdštejn - Dějiny valdštejnského spiknutí2008, Josef Pekař

Kniha napsaná v roce 1895 a zásadně přepracovaná a rozšířená v roce třístého jubilea Valdštejnovy smrti (1934) je zajímavá a přitažlivá zejména ze dvou důvodů. Za prvé přináší jeden z možných pohledů na závěrečná léta Va... více


Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna (1602-1633)Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna (1602-1633)1997, Marie Šedivá Koldinská

Soukromý deník českého šlechtice Adama mladšího z Valdštejna přináší unikátní svědectví o jedné z nejvýznamnějších epoch českých dějin. Privátní poznámky Adama z Valdštejna jsou svérázným a zcela autentickým svědectvím o... více


Barokní Valdštejnové v ČecháchBarokní Valdštejnové v Čechách2013, Jiří Hrbek

Na aristokratickém rodu Valdštejnů lze pozorovat obecnější tendence vývoje raně novověkých Čech po Bílé hoře. Dynamicky se rozvíjející soubor jedinců spojených pod erbem se čtyřmi lvy ovlivňoval svou mocí svět kolem s... více


Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. Díl III., ObratAlbrecht Václav z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. Díl III., Obrat1934, Emanuel Zítek

Dobrodružný příběh, politické intriky a život císařského dvora ve stylu Dumasových Třech mušketýrů. Třetí díl popisuje události z let 1629 až 1631. více


Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. Díl I., VzestupAlbrecht Václav z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. Díl I., Vzestup1934, Emanuel Zítek

Dobrodružný příběh, politické intriky a život císařského dvora ve stylu Dumasových Třech mušketýrů. První díl popisuje události z let 1627 a 1628. více


Zdeněk Brtnický z Valdštejna - Učený šlechtic a jeho deník z cestZdeněk Brtnický z Valdštejna - Učený šlechtic a jeho deník z cest2017, Ondřej Podavka

Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1582–1623), moravský šlechtic předbělohorské doby, je autorem pozoruhodného deníku, ve kterém zachytil mnoho zajímavého o každodenním životě vyšších vrstev v českých zemích v daném období, a... více


1