Trianon

štítky

15 knih


Nevyhlášená válka: Boje o Slovensko 1918–1920 71% Nevyhlášená válka: Boje o Slovensko 1918–1920 2005, Dušan Tomášek

Kniha pojednává o válce nevyhlášené, ke které došlo bezprostředně po první světové válce. Poražené Uhersko se nechtělo vzdát Horních Uher. Od začátku listopadu 1918 až do počátku roku 1920 trval boj o Slovensko. Je vybav... více


Trianon - triumf a katastrofa 91% Trianon - triumf a katastrofa 2020, Roman Holec

4. júna 1920 bola podpísaná Trianonská mierová zmluva, ktorá dala bodku za historickým Uhorskom. Zmluva priniesla strednej Európe protichodné očakávania a pocity. Na jednej strane radosť spojenú s veľkými nádejami, na dr... více


Trianonská mierová zmluva 95% Trianonská mierová zmluva 2009, Ignác Romsics

Ignác Romsics patrí medzi najuznávanejších maďarských historikov súčasnosti. Po minoriadne úspešnej syntéze Magyarország története a XX. században (Dejiny Maďarska v 20. storočí) vydal knihu o jednej z najdiskutovanejšíc... více
Trianon: Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 – 1920) 95% Trianon: Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 – 1920) 2011, Marián Hronský

Utváranie hraníc Slovenska po prvej svetovej vojne patrí ku kľúčovým témam slovenskej historiografie. O to viac, že nešlo len o vytváranie hraníc nového štátu, ale proces ich vytvárania bol bezprostredne spätý s vymanení... více


Trianonská smlouva 50% Trianonská smlouva 2010, Václav Klaus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Boj o Slovensko a Trianon 1918 - 1920 100% Boj o Slovensko a Trianon 1918 - 1920 1998, Marián Hronský

Zámerom publikácie je osvetliť jedno z kľúčových období našich najnovších národných dejín, v ktorom narastal a vyvrcholil národnooslobodzovací zápas Slovákov a Čechov za prvej svetovej vojny. Slovensko sa vymanilo zo sfé... více


Od Trianonu po Košice: K maďarskej otázke v Československu 0% Od Trianonu po Košice: K maďarskej otázke v Československu 1970, Juraj Purgat

Trianon a Košice, obrazne povedané, tvoria historický rámec, v ktorom autor sleduje a objasňuje otázku maďarskej národnosti v Československu. Štvrťstoročné obdobie, ktoré autor zachycuje, je nesmierne zložité a plné pro... více


Súčasníci o Trianone 0% Súčasníci o Trianone 1996, Ladislav Deák

Súbor súvekých článkov o mierovej konferencii v Paríži v rokoch 1919–1920 (Š. Janšák, M. Hodža, F. Houdek, I. Krno, I. Markovič, Š. Osuský) Zostavil a úvod napísal PhDr. Ladislav Deák, DrSc. více


Slovensko proti revizii trianonskej smluvy 0% Slovensko proti revizii trianonskej smluvy 1929, kolektiv autorů

Kampaň lorda Rothermerea v prospech mierovej revízie hraníc, je jednou z významných kapitol maďarských revíznych snáh. Zo zahranično-politického hľadiska akcia nepriniesla požadovaný úspech. Napriek tomu, jej veľký mediá... více


Trianon: Ilúzie a skutočnosť 0% Trianon: Ilúzie a skutočnosť 1996, Ladislav Deák

Napísaná štúdia o Trianonskej mierovej zmluve, o jej genéze, dôsledkoch a postojoch maďarskej spoločnosti od roku 1920 do súčasnosti pochádza z pera slovenského historika Ladislava Deáka, vedeckého pracovníka Historickéh... více


Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva 0% Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva 2013, kolektiv autorů

Táto kolektívna monografia nevznikla podľa zaužívaných aspektov politických dejín. V prvom rade sa zaoberá reprezentáciou zániku Uhorska a trianonskou mierovou zmluvou tak, ako sa uchovali v slovenskej a maďarskej kolekt... více


Maďarsko a versailleský mírový systém 0% Maďarsko a versailleský mírový systém 2002, Eva Irmanová

Z obsahu: Poválečný rozpad Rakouska-Uherska. Rozdělení a oslabení historických Uher. Pařížská mírová konference. Trianonská konference. Maďarsko v rámci versailleského systému. Úsilí o revizi výsledků pařížské mírové kon... více


Revízia trianonskej smluvy 0% Revízia trianonskej smluvy 1932, Jozef Rudinský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Trianon a Slovensko: Hranice Československa na Slovensku podľa Trianonskej mierovej zmluvy % Trianon a Slovensko: Hranice Československa na Slovensku podľa Trianonskej mierovej zmluvy 2023, Karel Schelle

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Trianon: Zrod novej hranice % Trianon: Zrod novej hranice 2021, Martin Besedič

Výstava o zásadných zmenách na mape Európy, ktoré sa udiali dňa 4. júna 1920 po podpísaní mierovej zmluvy na zámku Veľký Trianon vo francúzskom Versailles. Dňa 4. júna 2020 uplynulo 100 rokov od podpísania Trianonskej mi... více