Trianon

štítky

14 knih

Nevyhlášená válka: Boje o Slovensko 1918–1920Nevyhlášená válka: Boje o Slovensko 1918–19202005, Dušan Tomášek

Kniha pojednává o válce nevyhlášené, ke které došlo bezprostředně po první světové válce. Poražené Uhersko se nechtělo vzdát Horních Uher. Od začátku listopadu 1918 až do počátku roku 1920 trval boj o Slovensko. Je vybav... více


Královna triatlonuKrálovna triatlonu2016, Natascha Badmann

Než se na triatlonové scéně objevila Chrissie Wellingtonová, vládla tomuto odvětví jiná žena – Natascha Badmannová, skutečná první dáma ironmanu. Její cesta k úspěchu byla mimořádně složitá – v dětství ji zneužíval nevla... více


Trianonská mierová zmluvaTrianonská mierová zmluva2009, Ignác Romsics

Ignác Romsics patrí medzi najuznávanejších maďarských historikov súčasnosti. Po minoriadne úspešnej syntéze Magyarország története a XX. században (Dejiny Maďarska v 20. storočí) vydal knihu o jednej z najdiskutovanejšíc... více
Trianon: Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 – 1920)Trianon: Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 – 1920)2011, Marián Hronský

Utváranie hraníc Slovenska po prvej svetovej vojne patrí ku kľúčovým témam slovenskej historiografie. O to viac, že nešlo len o vytváranie hraníc nového štátu, ale proces ich vytvárania bol bezprostredne spätý s vymanení... více


Trianonská smlouvaTrianonská smlouva2010, Václav Klaus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Trianon: Triumf a katastrofaTrianon: Triumf a katastrofa2020, Roman Holec

4. júna 1920 bola podpísaná Trianonská mierová zmluva, ktorá dala bodku za historickým Uhorskom. Zmluva priniesla strednej Európe protichodné očakávania a pocity. Na jednej strane radosť spojenú s veľkými nádejami, na dr... více


Súčasníci o TrianoneSúčasníci o Trianone1996, Ladislav Deák

Súbor súvekých článkov o mierovej konferencii v Paríži v rokoch 1919–1920 (Š. Janšák, M. Hodža, F. Houdek, I. Krno, I. Markovič, Š. Osuský) Zostavil a úvod napísal PhDr. Ladislav Deák, DrSc. více


Boj o Slovensko a Trianon 1918 - 1920Boj o Slovensko a Trianon 1918 - 19201998, Marián Hronský

Zámerom publikácie je osvetliť jedno z kľúčových období našich najnovších národných dejín, v ktorom narastal a vyvrcholil národnooslobodzovací zápas Slovákov a Čechov za prvej svetovej vojny. Slovensko sa vymanilo zo sfé... více


Slovensko proti revizii trianonskej smluvySlovensko proti revizii trianonskej smluvy1929, kolektiv autorů

Kampaň lorda Rothermerea v prospech mierovej revízie hraníc, je jednou z významných kapitol maďarských revíznych snáh. Zo zahranično-politického hľadiska akcia nepriniesla požadovaný úspech. Napriek tomu, jej veľký mediá... více


Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluvaRozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva2013, kolektiv autorů

Táto kolektívna monografia nevznikla podľa zaužívaných aspektov politických dejín. V prvom rade sa zaoberá reprezentáciou zániku Uhorska a trianonskou mierovou zmluvou tak, ako sa uchovali v slovenskej a maďarskej kolekt... více


Revízia trianonskej smluvyRevízia trianonskej smluvy1932, Jozef Rudinský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Od Trianonu po Košice: K maďarskej otázke v ČeskoslovenskuOd Trianonu po Košice: K maďarskej otázke v Československu1970, Juraj Purgat

Trianon a Košice, obrazne povedané, tvoria historický rámec, v ktorom autor sleduje a objasňuje otázku maďarskej národnosti v Československu. Štvrťstoročné obdobie, ktoré autor zachycuje, je nesmierne zložité a plné pro... více


Trianon: Ilúzie a skutočnosťTrianon: Ilúzie a skutočnosť1996, Ladislav Deák

Napísaná štúdia o Trianonskej mierovej zmluve, o jej genéze, dôsledkoch a postojoch maďarskej spoločnosti od roku 1920 do súčasnosti pochádza z pera slovenského historika Ladislava Deáka, vedeckého pracovníka Historickéh... více


Maďarsko a versailleský mírový systémMaďarsko a versailleský mírový systém2002, Eva Irmanová

Z obsahu: Poválečný rozpad Rakouska-Uherska. Rozdělení a oslabení historických Uher. Pařížská mírová konference. Trianonská konference. Maďarsko v rámci versailleského systému. Úsilí o revizi výsledků pařížské mírové kon... více