Starý zákon

štítky

200 knih


Jábez a jeho modlitbaJábez a jeho modlitba2007, Bruce Wilkinson

Objevte požehnaný život / Jste připraveni prožít něco mimořádného? Požádat Boha o veliké požehnání, jež vám touží dát? Objevte spolu s Brucem Wilkinsonem, jak pozoruhodná modlitba nepříliš známého biblického hrdiny může ... více


Naděje pro Chanu: jak hledat Boží vůli, když dítě nepřicházíNaděje pro Chanu: jak hledat Boží vůli, když dítě nepřichází2013, Jennifer Saake

Kniha je určená pro všechny páry, které touží po dítěti, jež nepřichází, truchlí pro miminko, které se nedožilo porodu, nebo už příliš dlouho čekají na děťátko, které by mohli osvojit. Autorka vám pomůže hledat cestu za ... více


Kniha Ester - v řeckých verzích (Septuaginty a alfa-textu)Kniha Ester - v řeckých verzích (Septuaginty a alfa-textu)2016, neznámý, neuveden

Starozákonní kniha Ester, vyprávějící o Židu Mordechajovi a jeho příbuzné, krásné dívce Ester, která se stane manželkou perského krále a zabrání pogromu svého lidu, se dochovala ve třech verzích: hebrejské a dvou řeckých... více
NebeklíčNebeklíč2003, Leszek Kołakowski

Dějepravné příběhy z historie svaté. více


První studium Starého zákonaPrvní studium Starého zákona2020, Pavel Větrovec

Monografie První studium Starého zákona předkládá systematické uspořádání základních informací ke studiu starozákonní biblistiky. Začíná všeobecným úvodem o charakteru Bible a pokračuje speciálním úvodem do jednotlivých ... více


EliášEliáš1992, Adrienne von Speyr

Eliáši, kdybys tu byl a viděl, jak Baalovi služebníci vztyčují modly a zřizují posvátná návrší, jaké slovo by nám Bůh dal skrze tebe? Eliáši! Připozdívá se a koruna stromu naší víry má už daleko ke kořenům. Nemáme odvahu... více


Hřích nejen DavidůvHřích nejen Davidův2004, Zenon Ziolkowski

Polský autor Zenon Ziolkowki je čtenářům Karmelitánského nakladatelství již dobře znám. Nyní se představuje jako beletrista. Jak už ale napovídá sám název jeho nové knihy, ani tentokrát se nevzdaluje od biblických témat.... více


Historické knihy Starého zákonaHistorické knihy Starého zákona2005, neznámý, neuveden

Historické knihy Starého zákona líčí dějiny Izraele od příchodu do zaslíbené země přes rozmach Davidova království až po babylónské zajetí a návrat z něj. Osudy vyvoleného národa tvoří důležitý rámec pro porozumění celém... více


Předobrazy Krista ve Starém zákoněPředobrazy Krista ve Starém zákoně2007, Tomáš Petráček

Publikace přináší zamyšlení nad životem a činy patnácti starozákonních postav, které jsou určitými předobrazy Krista. Některé úvahy se týkají tradičních postav (Abrahám, Samson, David atd.), jiné si všímají neobvyklých o... více


Výklady ke Starému zákonu IV.Výklady ke Starému zákonu IV.1998, Miloš Bič

Knihy prorocké: Izajáš* Jeremjáš* Pláč* Ezechiel* Daniel* Ozeáš* Jóel* Ámos* Abdijáš* Jonáš* Micheáš* Nahum* Abakuk* Sofonjáš* Ageus* Zacharjáš* Malachiáš* více


Žalmy - český katolický překladŽalmy - český katolický překlad2009, neznámý, neuveden

Z hebrejštiny přeložil a poznámkami opatřil ThDr. Václav Bogner. Vázaná i měkká vazba více


O PasšeO Pasše2011, Melitón ze Sard

Spis O Pasše (Peri Pascha), který napsal Melitón ze Sard kolem r. 170 po Kr., představuje jeden z nejdůležitějších textů raného křesťanství. Pochází z okruhu maloasijských kvartodecimánů, kteří slavili křesťanskou Paschu... více


Hospodinův služebník a nová smlouvaHospodinův služebník a nová smlouva2009, Gabriela Ivana Vlková

Výklad "Písní o služebníkovi" z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě. Tato publikace chce představit českým čtenářům, teologům i širší veřejnosti, tzv. písně o Hospodinově služebníku a nastínit problema... více


Prorocké knihy Starého zákonaProrocké knihy Starého zákona neznámý, neuveden

Prorocké knihy Starého zákona interpretují největší krizi v dějinách Izraele - pád Jeruzaléma a vyhnání do Babylonu. Varují svět sebejistých a zkažených, zároveň však zvěstují naději bezmocným a zdeptaným: "Hle, při... více


Poezie Starého zákonaPoezie Starého zákona2002, Viktor Fischl

Kniha obsahuje původní překlady starozákonní poezie, kterým spisovatel Viktor Fischl dokázal vdechnout krásu jazyka, na jaký jsme z jeho knih zvyklí. Šest biblických knih v jednom svazku: Kniha Job, Kniha žalmů, Kniha Př... více


5 ...