biblické země

štítek, 14 knih


Nejznámější biblické příběhyNejznámější biblické příběhy2009, neznámý

Více než 200 bohatě ilustrovaných příběhů ze Starého a Nového zákona. Příběhy jsou navíc doplněny o doprovodné texty, které přinášejí informace o každodenním životě, zvycích, kulturním pozadí i o geografických a polit... více


Biblické dějinyBiblické dějiny1931, V. Kubíček

Šesté vydání s 57 obrázky a mapou biblického dějiště a Palestiny. více


Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákonaJak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona2000, U. Struppe

Přehledný, srozumitelný a didakticky koncipovaný úvod do Starého a Nového zákona představuje víru Izraele i křesťanské církve v živě vylíčeném dobovém rámci. více


Biblica - Biblický atlasBiblica - Biblický atlas2007, B. J. Beitzel

Putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí. Komplexní a odborně fundovaný průvodce biblí – jedná se o obsáhlou publikaci, jež z mnoha zorných úhlů představuje jeden ze základních pilířů nejen křesťan... více


Nový biblický slovníkNový biblický slovník2009, J. D. Douglas

Nové upravené vydání s rozšířenou a aktualizovanou českou bibliografií.NBS obsahuje: * abecedně seřazené biblické pojmy, na jejichž sestavení se podílel tým více než 150 odborníků z předních světových universit a seminá... více


ABC Biblický AtlasABC Biblický Atlas2011, N. Page

ABC Biblický atlas doplňuje úspěšné publikace ABC Bible a ABC křesťanství. Vychází z nových poznatků archeologického a historického výzkumu a navazuje zároveň na populárně naučný přístup předchzích dvou dílů. Jedná se o... více


ABC BibleABC Bible2007, M. Beaumont

V knize najdete: 58 tématických dvojstran, samostatné kapitoly o hlavních biblických postavách a tématech, velký počet tabulek, barevných map a ilustrací, časové osy pro snadnější orientaci v biblických dějinách, náměty ... více


Průvodce BiblíPrůvodce Biblí2003, P. Alexander

Obsahuje 126 odborných článků od předních badatelů a profesorů teologie z celého světa. Kromě studií o biblických osobnostech, pojmech a teologických konceptech jednotlivých knih, je zde možné nalézt také rady, jak s Bib... více


Úvod do Nového zákonaÚvod do Nového zákona2008, D. A. Carson

Smyslem tohoto úvodu, jako všech úvodů, je nabídnout čtenáři informace, které je dobré znát, abychom mohli číst knihy Nového zákona s porozuměním. Podle soudobé terminologie je našim cílem poskytnout studujícímu zdroje k... více


Každodenní život v Ježíšově doběKaždodenní život v Ježíšově době2009, M. Feinberg Vamosh

Pro pochopení textu evangelií je důležité znát kulturní a historické prostředí, ve kterém žil Ježíš Kristus, nahlédnout do každodenního života lidí Nového zákona, poznat jejich zvyklosti, rodinný život, jejich města a ve... více


Biblický atlasBiblický atlas1996, J. B. Pritchard

Překlad biblického atlasu, který redigoval J. B. Pritchard. Většinou dvoustránkové mapy, zachycující historii Palestiny od osídlení Kenaanu až po vznik křesťanské církve. Mapy jsou doplněny textem, tabulkami, vyobrazením... více


Biblické mapyBiblické mapy1998, neznámý

Chronologický přehled - zeměpisný rejstřík. Brožura, obsahuje 30 barevných mapek, plánky měst, chronologické tabulky, které podávají ucelený podklad pro studium Bible. více


Nástěnné biblické mapyNástěnné biblické mapy1998, neznámý

České vydání souboru dvanácti nástěnných biblických map (70 x 100 cm), na kterých je 22 map, mapek a plánů měst. Mohou být používány současně s brožurou Biblické mapy - chronologický přehled, která je i samostatně k prod... více


Abrahama Norova Putování po Svaté zemi roku 1835. Díl I.Abrahama Norova Putování po Svaté zemi roku 1835. Díl I.1851, A. S. Norov

Popis knihy není zatím k dispozici. více