Starý zákon

štítky

201 knih


ÚmluvaÚmluva1967, Zofia Kossak-Szczucka

Historický román s biblickou tématikou, který zachycuje úsek ze slavných dějin židovského národa s Abrahámem jako hlavní postavou v čele. Rozvíjí se tu příběh založený na faktech ze Starého Zákona. Abrahám je zde popsán ... více


Hebrejská bible a dějinyHebrejská bible a dějiny1996, Rolf Rendtorff

Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury. Shrnutí nejnovějšího stavu starozákonního bádání v přehledné příručce, která poslouží jak při příležitostném použití, tak zvláště při soustavnějším čtení a s... více


MojžíšMojžíš2000, Gerald Messadié

Autor popisuje cestu Mojžíše od vysokého egyptského úředníka, uvědomujícího si útlak Hebrejců (Apiruů), až po osnovatele židovského exodu a vojenského a náboženského vůdce židovského národa. více
Bůh sestupující: Pokus o christologii Starého zákonaBůh sestupující: Pokus o christologii Starého zákona1994, Jan Heller

Kniha se zabývá "sestoupením" Boha k člověku v tradici Starého i Nového zákona a jejich interpretací. více


Úvod do Starého zákonaÚvod do Starého zákona2011, Raymond B. Dillard

Český překlad Úvodu do Starého Zákona je velkým darem českým čtenářům Bible, především Starého Zákona. Jedná se o klasickou učebnici zkušených pedagogů a badatelů z Westminsterského semináře ve Filadelfii. Výčet jmen v i... více


Píseň písní - Píseň ŠalamounovaPíseň písní - Píseň Šalamounova2006, Daniel Raus

"Budete-li mít doma jenom jednu knihu poezie, měla by to být Píseň písní", říká Daniel Raus, autor nové varianty Písně Šalamounovy. Je to knížka, jejíž napsání i vydání trvalo několik let, ale čekání se v t... více


Nevystižitelný Bůh?Nevystižitelný Bůh?2010, Jiří Beneš

Kniha obsahuje biblické rozhlasové pořady, které moderuje Petr Vaďura a byly odvysílány v letech 2004 – 2010 na vlnách Českého rozhlasu 3 – Vltava, Českého rozhlasu Plzeň a Trans World Radia – Rádia 7. Jedinečnost Benešo... více


Komiksová bibleKomiksová bible2014, Iva Hoth

První ucelené české vydání snad nejpopulárnější verze Bible v komiksovém zpracování na světě. Od roku 1978 vychází ve stále nových vydáních a jazykových mutacích. Zahrnuje 233 biblických příběhů, zjednodušených, ale krás... více


Kniha o Bibli - Starý zákonKniha o Bibli - Starý zákon1996, Jacques Musset

První část knihy pojednává o historii a kultuře izraelského národa v době starověku. Dotýká se snad všech oblastí každodenního života v Izraeli a okolních státech. V druhé části knihy jsou krátce převyprávěny hlavní star... více


Na čem mi záležíNa čem mi záleží2009, Jan Heller

Přepis pořadů zabývajících se starozákonními knihami, perikopami a různými biblickými postavami, čtenáři tu naleznou i vyznání Jana Hellera. více


Desítka - Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověkuDesítka - Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku2008, Jiří Beneš

Desítka je název pro Deset slov známých také jako Dekalog či Desatero přikázání. Studie podává zasvěcený a přístupný rozbor hebrejského znění Desatera v širokém kontextu Starého zákona. Čtenář v ní nalezne i profil adres... více


Příběhy o důvěřePříběhy o důvěře2001, Elie Wiesel

Podtitul : eseje o velkých postavách židovské tradice Eseje o velkých biblických postavách z pera nositele Nobelovy ceny za mír a výtečného znalce židovského literárního odkazu. Wiesel své úvahy o životě a době zná... více


Obtížné oddíly knih MojžíšovýchObtížné oddíly knih Mojžíšových2006, Jan Heller

V Bibli je řada oddílů, příběhů či údajů, nad nimiž je dnešní čtenář na rozpacích. Některé oddíly jej dokonce pohoršují. Vždyť se v „Písmu svatém“ píše například o krutostech, podlostech či nemravnostech, aniž by byly kr... více


Důstojnost v rozdílnosti - Jak se vyhnout střetu civilizacíDůstojnost v rozdílnosti - Jak se vyhnout střetu civilizací2017, Jonathan Sacks

O nastupujícím globálním prostředí bylo napsáno mnoho knih, avšak jen velmi málo z nich pojednává o souvisejících mravních a duchovních otázkách. Přitom právě ony patří k těm nejzávažnějším, na něž si musíme odpovědět, m... více


Hlubinné vrtyHlubinné vrty2008, Jan Heller

Rozbory biblických statí a pojmů. Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, nazval svou poslední knihu Hlubinné vrty a ještě ji, krátce před smrtí, sám koncipoval. Jak název napovídá, jde o dílo věnované hlubš... více


2 ...